”Ilo, huumori ja lämpö läsnä jokaisessa työpäivässä”, johtamiskulttuurin kehittäminen ja jalkauttaminen sote-yksiköissä

Hanketiedot

Hankenumero
210292

Hakija
Helsingin kaupunki

Toteuttaja
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Päivi Markkanen
paivi.markkanen@hel.fi

Toteutusaika
23.8.2021 - 31.1.2022

Työsuojelurahaston päätös
2.9.2021
13 000 euroa

Kokonaiskustannukset
26 000 euroa

Tulokset valmistuneet
24.2.2022

Tiivistelmä

Perusidea on kehittää hankkeen kohderyhmänä olevien esihenkilöiden ja henkilöstön työhyvinvointia palvelumuotoilun menetelmien avulla ja Laurea Ammattikorkeakoulun tukemana. Muuttuva toimintaympäristö (korona, apotti, soteuudistus, palvelujen uudistaminen, työn murros) edellyttää työhyvinvointijohtamisen jatkuvaa kehittämistä, osaamisen kehittämistä, uusien ja vaikuttavien kehittämisen menetelmien omaksumista ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien edistämistä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Markkanen

Tiedote

Hyrrästä vauhtia työyhteisön ja esihenkilöiden työhyvinvointiin

24.2.2022

Tiivistelmä

Kustaankartanossa kehitettiin yhdessä Laurea AMK:n kanssa palvelumuotoilun keinoin uusia välineitä työhyvinvointiin. Aineistojen (haastattelut, kysely, työpaja) pohjalta rakentui ”työhyvinvointihyrrä”. Hyrrä toimii Kustaankartanon Työhyvinvointi Puutarha-mallin perustana. Sen muita osia siinä ovat Hyvän yhteishengen ja yhteisöllisyyden uudistamisen puu, Puupostilaatikko, Sadonkorjuukori ja Puutarhakahvit. Hanke jo osoittautunut onnistuneeksi ja työhyvinvointia lisääväksi ja on sovellettavissa.

Lähtökohdat

Muutokset työssä olivat laskeneet työhyvinvointia Kustaankartanossa. Samalla yhteisöllisyys ja Kustaankartanon henki; jokaisessa päivässä on ilo, lämpö ja huumori läsnä oli hiipunut. Koronapandemia, uuden tietojärjestelmän opettelu ja henkilöstöpula olivat uuvuttivat koko henkilöstöä. Samaan aikaan Laureassa oli alkamassa hanke, jossa kehitettiin työhyvinvointia palvelumuotoilun keinoin. Hankkeen tavoitteena oli työhyvinvoinnin paraneminen.

Kohderyhmät

Kohderyhmäksi valikoituivat kaikki esihenkilöt (18) ja yhden palveluasumistalon henkilökunta (36). Henkilökunta koostui lähihoitajista, sairaanhoitajista, sosiaaliohjaajasta, fysioterapeutista, hoiva-avustajasta, vastaavasta sairaanhoitajasta ja osastonhoitajasta.

Menetelmät

Kaikkia esihenkilöitä ja osaa työntekijöistä haastateltiin pienissä ryhmissä. Näiden lisäksi koko Kustaankartanon henkilökunta sai vastata kyselyyn. Vastaukset analysoitiin ja teemoitettiin kuuteen teemaan. Nämä muodostivat ”työhyvinvointihyrrän”. Työpajatyöskentelyssä syntyi hyrrän teemoista työhyvinvointipuu, jonka ympärille kasvoi puutarha, missä olivat ”Hyvän yhteishengen ja yhteisöllisyyden uudistamisen puu”, Työhyvinvointi puu-postilaatikko, Puutarhakahvit ja Puutarhan sadonkorjuukori.

Vaikuttavuus

Työhyvinvoinnin muotoilulle oli suuri tarve ja hanke osui juuri sopivaan ajankohtaan. Haastatteluiden avulla päästiin asian ytimeen ja jo pelkästään niillä oli suuri vaikutus. Haastateltavat kokivat, että heitä aidosti kuultiin. Kerätty aineisto perustui aitoihin kommentteihin ja niistä koottu työhyvinvointihyrrä ja työhyvinvointipuutarha elementteineen olivat siksi myös vaikuttavia. Hankkeessa kehitetyillä välineillä työstetään työhyvinvointia eri yksiköissä vielä pitkälle eteenpäin.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Työhyvinvoinnin kehittäminen palvelumuotoilun keinoin on uutta varsinkin, kun se on työntekijälähtöistä ja kohdistuu sekä henkilöstöön että esihenkilöihin. Palvelumuotoilun iteratiivinen, intensiivinen ja nopeatempoinen tapa työstää kohteena olevaa aihetta oli myös uutta projektiryhmälle. Palvelumuotoilijoiden auttava ja ystävällisesti johdatteleva asenne auttoi merkittävästi koko projektiryhmää pääsemään eteenpäin ja oivaltamaan asioita. Hankkeen tuotoksia voidaan hyvin soveltaa myös muualla.

Aineisto

Uutinen työhyvinvointimuotoilusta Avaa

Työhyvinvointimuotoilu työhyvinvoinnin kehittämisen menetelmänä Avaa

Päivi Markkanen, Sirpa Impinen, Laura Poranen, Piia Kokko, Heli Sillanpää. Kustaankartanon seniorikeskuksen työhyvinvointimuotoilu projekti. ”Ilo, huumori ja lämpö läsnä jokaisessa työpäivässä” – johtamiskulttuurin kehittäminen ja jalkauttaminen. 31.1.2022. Loppuraportti Avaa