ILPC International Labour Process Conference 13.-15.4.2015, Kreikka

Hanketiedot

Hankenumero
115046

Hakija
Laura Mankki

Toteuttaja
Laura Mankki

Lisätietoja
Laura Mankki
laura.mankki@uef.fi

Toteutusaika
13.5.2015 - 10.6.2015

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2015
550 euroa

Kokonaiskustannukset
810 euroa

Tulokset valmistuneet
10.6.2015

Tiivistelmä

Konferenssimatkan tarkoitus on esitellä alustavia tutkimustuloksia hankkeesta, joka tarkastelee työmarkkinoiden muuttuvaa tilaa Suomessa ja Virossa. Tutkimuksen tarkoitus on nostaa esille, miten ammattiliitot ovat vastanneet erityisesti palvelusektorilla tapahtuneisiin muutoksiin.

Konferenssissa esitetty paperi on osa lehtori Nathan Lillien johtamaa tutkimushanketta. Esitys nostaa esille muun muassa sen, miten ammattiliitot ovat järjestäytyneet Virossa BOA-hankkeen tiimoilta ja pyrkinyt rakentamaan ammattiliittorakenteita maahan. Paperissa tutkitaan suomalaisen ammattiliiton roolia näillä muuttuvilla työmarkkinoilla ja miten se on vastannut muun muassa maahanmuuttotaustaisten työntekijöiden järjestäytymisestä.

Konferenssista saatujen kommenttien perusteella on tarkoitus muokata ja uudelleen kirjoittaa paperia julkaistavaksi artikkeliksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Laura Mankki

Tiedote

Suomen ay-liike avittaa Viron ay-rakenteita

10.6.2015

Yksityisen palvelualan työntekijät ovat usein matalapalkkaisia eivätkä kuulu ammattiyhdistyksiin. Palvelualojen ammattiliiton mukaan Suomen siivoojista vain 55 prosenttia kuului liittoon ja ulkomaalaistaustaisista 28 prosenttia vuonna 2013. Virolaisjärjestön mukaan Viron ammattiliittoihin kuului (2014) kahdeksan prosenttia ja palvelualalla vain kaksi prosenttia väestöstä. Harva Suomeen töihin tuleva virolainen liittyy ammattiliittoon.
 
Näitä naapurimaiden eroja esitteli tohtorikoulutettava Laura Mankki 13.–15. huhtikuuta 2015 työprosessikonferenssissa, joka järjestettiin Kreikan Ateenassa. Jyväskylän yliopistossa toimiva Mankki esitteli hanketta, jossa suomalaiset ay-liitot kehittävät Viron ammattiyhdistysliikkeen rakenteita. Muut esityksen kirjoittajat ovat Kairit Kall, Nathan Lillie ja Markku Sippola.
 
Mankki muokkaa saamiensa kommenttien perusteella esitystään, ja artikkeli lähetetään vuoden 2015 lopulla kansainvälisen tiedejulkaisun arvioitavaksi. Työsuojelurahasto tuki Mankin osallistumista stipendillä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Abstrakti International Labour Process Conference 2015. Stream: 1: Precarious work and Workers’ Resistance: reframing Labour for the 21st Century Abstract title: ”The development of the model of or ganizing across the Finnish-Estonian border”. Research team: Ph.D. Kairit Kall, Dr. Nathan Lillie, Ph.D. Laura Mankki, Dr. Markku Sippola. University of Jyväskylä and University of Tallinn. 2015 Avaa

http://www.ilpc.org.uk