Implementing and evaluating organizational interventions, Niva Education, 27.-29.4.2015, Tanska

Hanketiedot

Hankenumero
115239

Hakija
Merja Turpeinen

Toteuttaja
Merja Turpeinen

Lisätietoja
Merja Turpeinen
merja.turpeinen@ttl.fi

Toteutusaika
27.4.2015 - 12.6.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
950 euroa

Kokonaiskustannukset
1 267 euroa

Tulokset valmistuneet
12.6.2015

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on esitellä tekeillä olevaa työterveysyhteistyöhön ja yhteiskehittämiseen perustuvien työpaikkaterveyden edistämishankkeiden arviointitutkimusta, saada palautetta tutkimuksesta kurssin vetäjiltä, jotka ovat työpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämisinterventioiden prosessiarvioinnin asiantuntijoita sekä verkostoitua alan pohjoismaisiin tutkijoihin.

Posteriesitys pidetään Niva Educationin järjestämällä Implementing and evaluating organizational interventions kurssilla 27.-29.4.2015 Kööpenhaminassa. Suullisessa esityksessä käydään läpi yhteiskehittämiseen perustuvien työpaikkaterveyden edistämisen hankkeiden interventioprosessia sekä prosessin ja muutosten arvioinnin viitekehystä ja tulosten hyödynnettävyyttä. Samalla tehdään tunnetuksi suomalaisilla työpaikoilla Työterveyslaitoksen toteuttamia terveyden edistämisen yhteiskehittämishankkeita.

Esitelmä liittyy Työsuojelurahaston rahoittamaan hankkeeseen 114397 ”Edellytykset vaikuttavaan terveyden edistämiseen työterveysyhteistyössä”, jossa arvioidaan kuuden työterveysyhteistyön edistämiseen tähtäävän yhteiskehittämiseen perustuvan työpaikkaterveyden edistämishankkeen prosesseja ja vaikutuksia. Tutkimus tuottaa tietoa, jota työterveyshuollot voivat hyödyntää työterveysyhteistyön kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa työpaikoilla. Tuloksia voidaan käyttää myös työhyvinvoinnin edistämisen kustannusvaikuttavuuden parantamisessa ja sen arvioinnin kehittämisessä. Hankkeen tulokset ovat käytettävissä kesäkuussa 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Merja Turpeinen

Tiedote

Työterveysyhteistyön osapuolten näkemyksistä selkoa

12.6.2015

Työsuojelurahaston rahoittamassa Edellytykset vaikuttavaan
terveyden edistämiseen työterveysyhteistyössä -hankkeessa (TSR
114397) arviointitutkimusta tehdään
yhteiskehittämiseen osallistuvien osapuolten näkökulmista.

Tämä tarjoaa aiempaa jäsentyneempää tietoa yhteiskehittämiseen
perustuvien käytäntöjen kehittämiseen ja arviointiin. Eri
toimijoiden näkemysten selvittäminen ja kuulluksi tuleminen ovat
tärkeä osa yhteiskehittämiseen liittyvää osallistamisen ja
vaikuttavuuden tematiikkaa.

Työterveyslaitoksen erikoistutkija
Merja Turpeinen esitteli pohjoismaisen
koulutusinstituutin Nivan (Nordiska Institutionen för
Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet) kurssilla posterin
hankkeen tutkimusasetelmista. Kurssi järjestettiin Kööpenhaminassa
huhtikuussa 2015.

Tutkimussuunnitelmalle tukea

Kurssilla selvitettiin organisaatioiden hyvinvointiin liittyvien
interventioiden kriittisiä tekijöitä ja vaiheita sekä tarjottiin
monipuolisia välineitä uusien toimintamallien vakiinnuttamiseen
osallistavia periaatteita soveltaen.

Turpeisen esittelemässä tutkimuksessa arvioidaan kuuden
työterveysyhteistyön edistämiseen tähtäävän yhteiskehittämiseen
perustuvan työpaikkaterveyden edistämishankkeen prosesseja ja
vaikutuksia. Hanke tutkii ja levittää tietoa siitä, kuinka
työterveyshuolto, työsuojelu ja työpaikan toimijat saadaan mukaan
kehittämään terveyttä edistävää toimintakulttuuria
työpaikoille.

Hankkeen tulokset ovat käytettävissä kesäkuussa 2016.

Turpeisen keskeisin kurssitavoite toteutui, kun hän sai
palautetta tutkimussuunnitelman mielekkyydestä, tarpeellisuudesta
ja asetelman toimivuudesta.

Työsuojelurahasto tuki Turpeisen kurssiosallistumista
matkastipendillä.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Tilaisuuden verkkosivut: http://www.niva.org/courses/view-55033-3325

Katso myös Työterveyslaitoksen tutkimus 114397: Edellytykset vaikuttavaan terveyden edistämiseen työterveysyhteistyössä. http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=114397