Indoor Air 2014 kongressi, 7-12.7.2014, Hong Kong, Kiina

Hanketiedot

Hankenumero
114192

Hakija
Marjut Reiman

Toteuttaja
Marjut Reiman

Lisätietoja
Marjut Reiman
marjut.reiman@ttl.fi

Toteutusaika
4.7.2014 - 10.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
1 200 euroa

Kokonaiskustannukset
2 440 euroa

Tulokset valmistuneet
10.8.2014

Tiivistelmä

SISÄILMAN LAATU TEOLLISUUSHALLIEN YHTEYDESSÄ SIJAITSEVISSA TOIMISTOISSA
Hyvän sisäilman laadun saavuttaminen on haasteellista teollisuusrakennuksissa, joissa pölyjä, huuruja, kaasuja ja hajuja usein kulkeutuu toimistohuoneisiin. Tässä työssä tehtiin sisäilmatutkimuksia kolmessa teollisuushallin yhteydessä sijaitsevassa toimistossa, joissa oli myös kosteusvaurioita.

Yhdessä toimistossa oli samoja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä kuin teollisuushallissa, joskin niiden pitoisuudet olivat pienempiä. Kahdessa muussa toimistossa oli pahoja hajuja, koska tuotantohallista tuli hitsaushuuruja ja pölyä huolimatta siitä, että tuotanto- ja toimistotilan välissä oli ns. sulkutila.

Sisäilman laadun parantamiseksi suositeltiin kosteusvaurioituneiden rakenteiden korjaamista. Suosituksia annettiin myös sulkutilan asianmukaisesta käytöstä. Lisäksi suositeltiin tiivistämään tuotantotilojen ja toimistotilojen väliset rakenteet ja läpiviennit. Teollisuusrakennuksissa sijaitsevien toimistojen sisäilman hyvän laadun kannalta tärkeää on ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus, rakenteiden tiiviys, likaisten ja puhtaiden tilojen väliset painesuhteet.

Tavoitteena on laajentaa sisäilmatutkijoiden näkemystä sisäilman laatuun vaikuttavista tekijöistä koskien teollisuushallien yhteydessä sijaitsevia toimistoja.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marjut Reiman

Tiedote

Teollisuushallien toimistojen sisäilmaan huomiota

10.8.2014

Teollisuushallien yhteydessä sijaitsevien toimistojen sisäilman laadun kannalta tärkeitä ovat ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus, rakenteiden tiiviys sekä likaisten ja puhtaiden tilojen väliset painesuhteet.

Lisäksi tutkijat suosittelevat kosteusvaurioituneiden rakenteiden korjaamista, sulkutilan asianmukaista käyttöä sekä tuotanto- ja toimistotilojen välisten rakenteiden ja läpivientien tiivistämistä.

Tutkimuksen tekivät Työterveyslaitos ja Suomen Sisäilma Oy. Sisäilmatutkimuksia tehtiin kolmessa teollisuushallin yhteydessä sijaitsevassa toimistossa, joissa oli myös kosteusvaurioita.

Vanhempi asiantuntija Marjut Reiman Työterveyslaitokselta esitteli tutkimusta Indoor Air 2014 -kongressissa Hong Kongissa heinäkuussa 2014. Indoor Air on laajin sisäilmatutkijoiden tapaaminen, jossa oli kaikkiaan tuhat esitystä.

Pahoja hajuja ja pölyä

Reimanin esittelemän tutkimuksen lähtökohtana oli tieto, että hyvän sisäilman laadun saavuttaminen on haasteellista teollisuusrakennusten yhteydessä sijaitsevissa toimistoissa, sillä epäpuhtaudet kulkeutuvat tuotantotiloista toimistoihin.

Yhdessä toimistossa oli samoja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä kuin teollisuushallissa, joskin niiden pitoisuudet olivat pienempiä. Kahdessa muussa toimistossa oli pahoja hajuja, koska tuotantohallista tuli hitsaushuuruja ja pölyä huolimatta siitä, että tuotanto- ja toimistotilan välissä oli sulkutila.

Suomessa moniammatillista yhteistyötä

Reiman huomasi kongressissa, että Suomen sisäilmatutkimus on varsin edistyksellistä. Moniammatillinen yhteistyö sisäilman laadun parantamiseksi on Suomessa jo alkanut, kun muualla sen merkitys vasta aletaan ymmärtää.

Työsuojelurahasto tuki Reimanin kongressimatkaa matkastipendillä.
 
 
 
  

Toimittaja
Leena Huovila