Inhimillisesti kestävä organisaatio

Hanketiedot

Hankenumero
240001

Hakija
Eeva Nummi

Toteuttaja
Eeva Nummi

Lisätietoja
Eeva Nummi
eeva.k.nummi@utu.fi

Toteutusaika
1.5.2024 - 30.4.2025

Työsuojelurahaston päätös
6.2.2024
36 000 euroa

Kokonaiskustannukset
36 000 euroa

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa inhimillinen kestävyys nostetaan käsitteenä ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden rinnalle, sekä rakennetaan dialogiin perustuvan, inhimillisesti kestävän organisaation teoreettinen malli. Tutkimus jatkaa aiempaa autoetnografista väitöskirjatutkimusta syventäen ymmärrystä siitä, miksi dialogi on välttämätöntä inhimillisesti kestävässä organisaatiossa, erityisesti radikaalien muutosten keskellä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eeva Nummi