Inhimillisten tekijöiden kehittämisohjelma Altia Oyj:llä

Hanketiedot

Hankenumero
190318

Hakija
Altia Oyj

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Jussi Nikula
jussi.nikula@altiacorporation.com

Toteutusaika
19.6.2019 - 31.3.2021

Työsuojelurahaston päätös
19.6.2019
22 000 euroa

Kokonaiskustannukset
44 000 euroa

Tiivistelmä

Hankkeen lähtökohtana on Altian halu uudistaa turvallisuudenhallinnan ja -johtamisen käytäntöjään ja sitä ohjaavaa ajattelutapaa, erityisesti tavoitteena entistä paremmin huomioida ns. inhimillisten tekijöiden vaikutusta ja ihmisen toimintaa turvallisuuden tekijänä. Hankkeen myötä yritykselle syntyy uutta kyvykkyyttä ja osaamista, sekä käytännössä uusia käytäntöjä ja työkaluja, joiden avulla se voi parantaa turvallisuuteen liittyvää analysointia, oppimista, yhteistyötä ja kommunikaatiota, ja pitkällä aikavälillä vähentää työtapaturmia ja niistä koituvia kuluja, kuten sairauspoissaoloja. Hankkeen menetelminä käytetään haastatteluita, osallistavaa dokumenttianalyysiä ja työpajoja. Hankkeeseen osallistuu pilottivaiheessa valikoitu yksikkö ja osallistujat; tulokset tulevat kuitenkin koko yrityksen käyttöön. Hanke alkaa keväällä 2019 alkukartoituksella, ja sen pohjalta käynnistettävien työpajojen toteutuksella vuoden 2019-2020 aikana. Työskentelyä ohjaa oma kehittämisryhmä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jussi Nikula