Innostusvirtaamo – Työyhteisöjen kehittäminen innostuskulttuuria vahvistamalla

Hanketiedot

Hankenumero
115346

Hakija
Limingan kunta

Toteuttaja
Limingan kunta

Lisätietoja
Katja Vuorinen
katja.vuorinen@liminka.fi

Toteutusaika
1.9.2015 - 31.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
1.9.2015
16 955 euroa

Kokonaiskustannukset
33 910 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2016

Tiivistelmä

Innostusvirtaamo – Työyhteisöjen kehittäminen innostuskulttuuria vahvistamalla on Limingan ja Kempeleen kuntien yhteinen kehittämishanke. Kuntien muuttuvassa toimintaympäristössä henkilöstön merkitys uusien toimintatapojen kehittämisessä korostuu aiempaa enemmän, sillä jokainen työntekijä on oman työtehtävänsä paras asiantuntija.

Hankkeen keskeinen ajatus on siirtyä tiedon antamisesta henkilöstön osallistamiseen. Hankkeen myötä henkilöstö pääsee mukaan oikeaan ja aitoon kehittämistyöhön. Hankkeessa on tavoitteena myös vahvistaa esimiesten jaksamista muuttavassa toimintaympäristössä. Hankkeeseen osallistuvien työyksiköiden lisäksi tavoitteena on tehdä hanketta näkyväksi koko organisaatiossa ja saada hankkeen myötä laajennettua kehittämisotetta omaan työhön koko kuntaorganisaatiossa.

Hankkeen tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä naapurikuntien kesken sekä luoda edellytyksiä yhteisten toimintatapojen kehittämiselle ja hyvien käytänteiden jakamiselle myös jatkossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Katja Vuorinen

Tiedote

Kaksi kuntaa innostettiin jatkuvaan kehittämiseen

31.12.2016

Limingan ja Kempeleen kuntien työyhteisöissä pyritään nyt jatkuvaan omaan toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Etenemistä mitataan kunnille kehitetyllä innostuksen mittarilla ja uudistetulla kehityskeskusteluprosessilla. Tällaisia tuloksia saatiin Innostusvirtaamo-kehittämishankkeessa, joka pyrki sekä parantamaan kuntien työelämän laatua että juurruttamaan kehittämisen arkityön osaksi.

Oululainen, Tiia Kallion Axico-konsulttiyritys halusi perinteisen koulutustilaisuuden sijaan yhdessä tekemistä, joka perustuu jatkuvaan parantamiseen. Keinona oli työntekijöiden osallistaminen kehittämistyöhön.

Innostus kertoo työhyvinvoinista

Axico kehitti hankeaikana työhyvinvointikyselyn tilalle innostuksen kyselyn, joka kertoo henkilöstön työhyvinvoinnin kehityksestä. Innostuksen kysely pohjaa Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakasen työn imun mittariin.

Työntekijöiden osallistaminen kehittämistyöhön nähtiin selvästi sellaiseksi asioiden tekemistavaksi, jota halutaan jatkaa. Näin saatiin tuunattua erityisesti sisäisten kehittäjien työn sisältöä, mikä lisäsi innostusta omaan työhön. Kaikki työntekijät tuunasivat omaa työtään sisäisten kehittäjien ohjaamina.

Kehityskeskusteluista tsemppauksia

Kahden kunnan yhteishankkeen keskeinen tulos oli lähes sata toteutettua kehittämisteemaa. Yhteistyö tiivistyi sekä omassa kunnassa että kuntien välillä.

Osallistujat halusivat kehittää myös kehityskeskusteluprosessia. Se muuttui tsemppikeskusteluksi, joka koostuu tsemppisopimuksesta, -keskustelusta ja -vartista.

Etenkin tsemppisopimus otettiin useassa työyhteisössä käyttöön jo hankeaikana.

Innostuskyselyä sekä kehityskeskustelua uudistivat sisäiset kehittäjät, esimiehet ja henkilöstöpäälliköt. Hankkeeseen osallistui 17 esimiestä ja 26 sisäistä kehittäjää.

Toiminnallisuutta ja mindfulnessiä

Koko työyhteisö osallistui aloitustyöpajoihin, joissa työstettiin ensimmäiset jatkuvan parantamisen kehittämiskohteet.

Osallistujille tarjottiin toiminnallisia menetelmiä, joita he pystyivät hyödyntämään omassa työssään.

Ideoiden vaihto- ja työstämisfoorumeissa jaettiin omissa työyhteisöissä kokeiltuja käytäntöjä. Joka kerralla sisäiset kehittäjät saivat uusia työkaluja. Näissä tapaamisissa tutustuttiin myös mindfulness-harjoituksiin.

Työpajoissa kunnanjohtajat pitivät alustukset innostuksen johtamisesta. Loppuraportissa Tiia Kallio kirjoittaa, että esimiehillä on selvästi tarvetta vertaistuelle. Esimiesvalmennus tarjosi esimiehille paikan käydä esimiestyön asioita läpi ja jakaa Innostusvirtaamossa toteutettuja kehittämisideoita.

Kempeleessä foorumi, Limingassa messut

Kempeleessä kehittämisfoorumi tarjosi kunnan työntekijöille mahdollisuuden tutustua Innostusvirtaamon aikaansaannoksiin. Foorumin hiljaisuudentilassa henkilöstö pystyi tekemään ohjattuja mindfulness-harjoituksia.

Limingassa toteutettiin ammattimessut, joilla esiteltiin Innostusvirtaamon tuloksia ja eri alojen toimijoita yläkouluikäisille. Näistä messuista suunnitellaan pysyvää tapahtumaa Liminkaan. Myös muita Innostusvirtaamossa syntyneitä ideoita voi siirtää pysyviksi tapahtumiksi kunnan vuosikelloon.

Limingan ja Kempeleen kuntien hanke kesti vuoden 2015 syyskuusta vuoden 2016 loppuun. Työsuojelurahasto rahoitti kehittämishanketta.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Avaa