Innovaatioiden suorituskyvyn johtaminen ja mittaaminen

Hanketiedot

Hankenumero
117189

Hakija
Minna Saunila

Toteuttaja
Minna Saunila

Lisätietoja
Minna Saunila
minna.saunila@lut.fi

Toteutusaika
20.9.2017 - 25.9.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 181 euroa

Tulokset valmistuneet
25.9.2017

Tiivistelmä

Osallistun 12th European Conference on Innovation and Entrepreneurship -konferenssiin, joka järjestetään Pariisissa Ranskassa syyskuussa 2017. Esitän konferenssissa kirjoittamani tutkimusartikkelin ”Innovation performance measurement”. Artikkeli esittelee yritysten innovaatioiden suorituskyvyn mittaamista. Artikkelissa on eritelty millaisia teemoja innovaatioiden suorituskyvyn mittaamisessa olisi otettava huomioon ja mikä on mittaamisen nykytila. Yritysten toiminnan kehittäminen ja tulevaisuuden elinmahdollisuuksien turvaaminen on saanut yhä enemmän huomiota. Suorituskyvyn kokonaisvaltainen kehittäminen yrityksissä vaatii myös innovaatiotoiminnan huomioimista. Aiemman tutkimuksen mukaan innovaatio-osaamista voidaan parantaa mittaamisen avulla. Yritysten haasteena on määrittää mihin mittaamisen tulisi kohdistua. Artikkelin tulokset tarjoavatkin yrityksille keinoja huomioida paremmin innovaatioiden roolia suorituskyvyn mittaamisessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Saunila

Tiedote

Innovaatiotoiminnan mittaaminen esillä konferenssissa Pariisissa

25.9.2017

Tasapainoinen innovaatiosuorituskyvyn mittaaminen huomioi useita osa-alueita. Innovaatioiden mittaaminen on kuitenkin harvoin systemaattista ja tai riittävän kattavaa.

Lappeenrannan Teknillisen yliopiston erikoistutkija Minna Saunila piti esityksen yritysten innovaatioiden suorituskyvyn mittaamisesta syyskuussa 2017 Pariisissa 12th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE) -konferenssissa. Työsuojelurahasto rahoitti Saunilan konferenssimatkaa matkastipendillä.

Saunila kertoi esityksessään millaisia teemoja innovaatioiden suorituskyvyn mittaamisessa olisi otettava huomioon ja mikä on mittaamisen nykytila. Hän painotti esityksessään kuinka innovaatiotoiminnan merkitys yritysten menestyksen takana tunnustetaan yleisesti, mutta innovaatiotoiminnan mittaaminen on silti hyvin harvinaista.

Saunilan mukaan mikään yksittäinen mittari ei anna tarpeeksi kattavaa kuvaa innovaatiotoiminnasta. Tasapainoinen innovaatiosuorituskyvyn mittaaminen ottaa huomioon useita eri osa-alueita ja taustatekijöitä. Mittaaminen ei myöskään keskity yksin innovaatioiden mittaamiseen tuotannossa, puhtaasti innovaatioiden kustannuksiin, tai taloudelliseen lisäarvoon. Nykytutkimus ottaa innovaatiokyvykkyyden mittaamisessa huomioon myös eri näkökulmia, kuten strategian, toimialan vaikutuksen, tuottavuuden ja tietopääoman johtamisen.

Saunilan konferenssiartikkeli ”Innovation performance measurement” julkaistiin konferenssin julkaisusarjassa.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Minna Saunila. Avaa

-abstrakti. 2017.