Innovaatiokyvykkyyden kehitys pk-yrityksissä

Hanketiedot

Hankenumero
200391

Hakija
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Toteuttaja
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Lisätietoja
Minna Saunila
minna.saunila@lut.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 31.10.2021

Työsuojelurahaston päätös
20.10.2020
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
41 650 euroa

Tiivistelmä

Tutkimushanke on jatkumo vuonna 2010 toteutetulle kyselylle, jossa tutkittiin innovaatiokyvykkyyden tilaa pk-yrityksissä (Saunila et al., 2012). Tämän hankkeen tarkoituksena on toistaa vuonna 2010 tehty kysely ja tutkia onko pk-yritysten innovaatiokyvykkyyden tila ja sen vaikutukset suorituskykyyn muuttuneet 10 vuoden aikana. Tällä tavoin tuotetaan tietoa niistä tekijöistä, joiden avulla pk-yritykset voivat kehittää kykyään tuottaa uusia innovaatioita tuottavuuden ja työelämän kehittämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Saunila