Innovaatiokyvykkyyden rooli pk-yritysten digitalisoitumisessa

ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference (ENTRENOVA), 14.-16.9.2023, Dubrovnik, Croatia.

Hanketiedot

Hankenumero
230026

Hakija
Minna Saunila

Toteuttaja
Minna Saunila

Lisätietoja
Minna Saunila
minna.saunila@lut.fi

Toteutusaika
13.9.2023 - 16.9.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2023
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 305 euroa

Tulokset valmistuneet
20.9.2023

Tiivistelmä

Osallistun syyskuussa 2023 Dubrovnikissa järjestettävään ENTRENOVA konferenssiin. Tavoitteena on esitellä pk-yritysten innovaatiokyvykkyyden ja digitalisaation väliseen yhteyteen liittyviä tutkimustuloksia kansainväliselle yleisölle. Innovaatiokyvykkyyden hyödyntäminen antaa yrityksille mahdollisuuden reagoida nopeasti digitaaliseen muutokseen. Harvat tutkimukset ovat keskittyneet yritystason innovaatiokyvykkyyksiin, joita tarvitaan digitaalisten teknologioiden menestyksekkäässä hyödyntämisessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Saunila

Tiedote

Innovaatiokyvykkyyden kehittäminen vauhdittaa pk-yritysten digitaalista transformaatiota

20.9.2023

Tiivistelmä

Innovaatiokyvykkyys on yksi pk-yritysten tärkeimmistä kyvykkyyksistä, koska se auttaa uudistumaan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, digitaalisessa muutoksessa. Harvat tutkimukset ovat keskittyneet yritystason innovaatiokyvykkyyksiin, joita tarvitaan digitaalisten teknologioiden menestyksekkäässä hyödyntämisessä. Esityksessä käsiteltiin innovaatiokyvykkyyden eri osa-alueiden ja digitaalisen transformaation välistä suhdetta pk-yrityksissä. Tulokset osoittavat, että olemassa olevien toimintojen tehostamisessa korostuu johtaminen ja osaamisen kehittäminen, mutta täysin uusien toimintojen omaksumisessa korostuu lisäksi yrityksen rakenteiden soveltuvuus ulkopuolisen tiedon hyödyntämiseen.

Tausta

Esittelin tutkimustani ENTRENOVA (Enterprise Innovation Research) 2023 konferenssissa Kroatiassa. Konferenssissa oli esityksiä laajasti eri innovaatiotutkimuksen näkökulmista. Esimerkiksi edistyneiden teknologioiden (esim. tekoäly) näkökulmia oli esillä konferenssin esityksissä ja näistä teemoista löytyikin paljon ammennettavaa jatkotutkimukseen.

Aineisto

Tutkimuksen aineistona käytettiin 271 suomalaisen pk-yrityksen kyselyaineistoa, joka on kerätty Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa ”Innovaatiokyvykkyyden kehitys pk-yrityksissä”. Aineisto kattoi laajasti sekä teollisuuden että palvelualan toimijoita. Aineisto analysoitiin tilastollisia menetelmiä hyödyntäen.

Tulokset ja johtopäätökset

Johtaminen, osaamisen kehittäminen ja rakenteet ovat pk-yritysten digitaalisessa transformaatiossa eniten vaikuttavia innovaatiokyvykkyyksiä. Pk-yritysten on kehitettävä innovaatiokyvyn eri ulottuvuuksia kehittääkseen teknologioiden erilaisia käyttötapoja. Yksittäisen ulottuvuuden kehittäminen ei riitä, vaan onnistunut digitaalinen transformaatio edellyttää useiden ulottuvuuksien kehittämistä rinnakkain.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Digitaalisen muutoksen aikaansaaminen pk-yrityksissä vaatii myös innovaatiotoiminnan huomioimista. Siten innovaatiokyvykkyyden ja digitalisaation yhteyden tutkiminen on elintärkeää työelämän ja tuottavuuden kehittämisen kannalta. Innovaatiokyvykkyyden onnistuneeseen hyödyntämiseen digitaalisessa transformaatiossa ei kuitenkaan ole yhtä ainoaa reseptiä. Ennemminkin tulisi löytää oikeat innovaatiokyvykkyyden osa-alueet sen mukaan mihin tarkoituksiin digitaalisia teknologioita halutaan hyödyntää.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa