Innovatiivisuuden edistämisen haasteet ja mahdollisuudet etätyössä

Hanketiedot

Hankenumero
210002

Hakija
Outi Vanharanta

Toteuttaja
Outi Vanharanta

Lisätietoja
Outi Vanharanta
outi.vanharanta@aalto.fi

Toteutusaika
1.4.2021 - 31.3.2022

Työsuojelurahaston päätös
16.2.2021
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tiivistelmä

Tämä laadullinen tutkimus keskittyy innovatiivisuuden edistämisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin yrityksissä, joissa valtaosa työntekijöistä on siirtynyt tekemään etätyötä. Tutkimus toteutetaan analysoimalla kyselyaineistoa sekä haastatteluaineistoa koskien innovatiivisuuden edellytyksiä pk-yrityksissä. Tulokset auttavat kehittämään edellytyksiä innovatiivisuudelle tulevaisuuden hybridimallissa, jossa etätyöllä on pandemiaan edeltävään aikaan verrattuna keskeisempi rooli työelämässä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Outi Vanharanta