Institutionaalinen muutos, case – Piispantarkastus konsultatiivisena seurakuntatyön kehittämisprosessina

Hanketiedot

Hankenumero
110298

Hakija
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli

Toteuttaja
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli

Lisätietoja
Ouri Mattila
ouri.mattila@evl.fi

Toteutusaika
1.7.2010 - 1.9.2013

Työsuojelurahaston päätös
7.9.2010
75 000 euroa

Kokonaiskustannukset
150 000 euroa

Tulokset valmistuneet
1.9.2013

Tiivistelmä

Hankkeen lähtökohtana on piispantarkastusinstituution muutos. Tarkastusten painopiste siirretään talouden ja hallinnon tarkastamisesta seurakuntien toiminnan kehittämiseen.

Tavoitteena on:
– saattaa seurakunnat työn kehittämisen prosessiin, jonka tuloksena on lisääntynyt tietoisuus työn tavoitteellisuudesta ja tuloksellisuudesta sekä työhyvinvoinnin lisääntyminen,
– saattaa seurakunnat kehittämään toimintojansa ja työkäytäntöjänsä entistä paremmin tai uudella tavalla vastaamaan perustehtävästään tietoisen työyhteisön tuloksellista toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä,
– vastata seurakunnista nouseviin johtamisen ja henkilöstön kehittämisen tarpeisiin.

Hankkeen kesto on kolme vuotta, minä aikana tarkastetaan noin 20 seurakuntaa ja kolme seurakuntayhtymää. Hanke etenee seuraavasti:
– 2010 Hankkeen käynnistäminen ja valmistelu sekä koulutus
– 2011 Hankkeen sisäänajo ja ensimmäiset tarkastukset seurakunnissa ja yhdessä seurakuntayhtymässä
– 2012 Tarkastusten toinen aalto ja ensimmäisten kokemusten yhteinen arviointi
– 2013 Tarkastusten seuranta, kolmas aalto ja hankkeen arviointi

Piispantarkastusten toteutuksessa hyödynnetään www-pohjaista PRO Johtamistyökalut –keskustelualustaa. Hankkeesta saatuja kokemuksia arvioidaan kevät- ja syyskausittain. Hankkeen tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2013.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ouri Mattila

Tiedote

Mikkelin hiippakunnan piispantarkastukselle uusi sisältö

1.9.2013

Mikkelin hiippakunnassa lakisääteinen piispantarkastusinstituutio on saanut uuden sisällön. Tarkastuksen painopiste on siirretty menneisyydestä tulevaisuuteen: talouden ja hallinnon tarkastamisesta seurakuntien toiminnan kehittämiseen.  

Piispantarkastuksesta on muovattu työkalu, jonka avulla piispa ja tuomiokapituli muutaman vuoden välein pysähtyvät kysymään seurakunnalta toiminnan kehittämistarpeita ja etsimään niihin ratkaisuja yhdessä seurakunnan työyhteisön ja luottamushenkilöiden kanssa.

Tavoitteena on saattaa seurakunnat työn kehittämisen prosessiin, jonka tuloksena on lisääntynyt tietoisuus työn tavoitteellisuudesta ja tuloksellisuudesta sekä työhyvinvoinnin lisääntyminen.

Mikkelin hiippakunnan tuomikapituli sai hanketta varten Työsuojelurahastolta kehittämisavustusta. Kehittämishankkeen ulkopuolisena asiantuntijana toimi Personal Results Oy.

Hankkeessa tuotteistettiin toimintatapoja, joiden avulla seurakuntien kanssa pyritään työstämään keskusteluissa usein esiin nousseita kehittämistarpeita.

Toimintatapoja ovat esimerkiksi tulevaisuustyöpaja, jäsenyystyöpaja, johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen, strategian laatiminen, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, jumalanpalveluselämän kehittäminen, korjaava ja vastuuttava työskentely työyhteisön toimintatapojen kartoituksen ja työhyvinvointikyselyn yhteydessä sekä talouden ja hallintokäytäntöjen konsultaatio.

Hiippakunnassa otettiin käyttöön Personal Resultsin kehittämä PR-keskustelualusta, joka on web-pohjainen johtamisen ja hyvinvoinnin yhdistävä ohjelmisto.
 
 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Institutionaalinen muutos, case – Piispantarkastus konsultatiivisena seurakuntatyön kehittämisprosessina Avaa