INTED2010 International Technology, Education and Development Conference, 8.-10.3.2010, Espanja

Hanketiedot

Hankenumero
110040

Hakija
Mari Lahti

Toteuttaja
Mari Lahti

Lisätietoja
Mari Lahti
mari.lahti@turkuamk.fi

Toteutusaika
1.3.2010 - 30.4.2010

Työsuojelurahaston päätös
1.2.2010
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 070 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2010

Tiivistelmä

Hankkeen vastuuhenkilö

Mari Lahti

Tiedote

Verkkokurssi kohentamaan työhyvinvointia

30.4.2010

Mari Lahti osallistui Espanjan Valenciassa
kongressiin, jossa pohdittiin teknologian sovelluksia koulutukseen
ja kehittämiseen eri tieteenaloilla. Hän teki matkansa 7.–11.
maaliskuuta 2010. Kongressi oli suunnattu alan asiantuntijoille,
tutkijoille ja kliinisen työn tekijöille. Työsuojelurahasto tuki
Lahden osallistumista stipendillä.

 

Lahti piti suullisen esitelmän, jossa kertoi verkko-opetuksena
toteutetusta täydennyskoulutuskurssista. Kurssi oli suunnattu
kuuden maan psykiatrisille sairaanhoitajille, ja sillä käsiteltiin
levottoman ja väkivaltaisen potilaan kohtaamista. Kurssi
kehitettiin ePsychNurse.Net-hankkeessa, jota EU rahoitti 2006–2009.

 

Euroopassa joka neljännen aikuisen arvioidaan kärsivän jossakin
vaiheessa mielenterveysongelmista. Siksi on tärkeää keskittyä
psykiatristen sairaanhoitajien koulutustarpeisiin. Näin parannetaan
heidän työhyvinvointiaan.

 

Valenciassa Mari Lahti arvioi verkkokurssin toimineen hyvänä
uutuutena henkilöstön täydennyskoulutuksessa. Haasteita ovat
osallistujien motivoiminen ja riittävien tietokonevalmiuksien
turvaaminen.

 

Lahti pitää kongressia antoisana. Hänen esitystään kiittelivät
sekä kuulijat että kongressin järjestäjät. Esityksen jälkeen
keskusteltiin lähinnä Lahden esittämistä tuloksista ja kurssin
jatkonäkymistä.

 

Lahti toimi myös yhden tilaisuuden puheenjohtajana.
Puheenjohtajuus mahdollisti verkostoitumisen alan muiden
asiantuntijoiden kanssa. Muutaman henkilön kanssa hän on jo
suunnitellut jatkotutkimusta.

Toimittaja
Hannu Kaskinen