INTER-NOISE 2013, the 42nd International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, 15. – 18.9.2013,Itävalta

Hanketiedot

Hankenumero
113179

Hakija
Jari Laine

Toteuttaja
Jari Laine

Lisätietoja
Jari Laine
jari.laine@palkkataito.fi

Toteutusaika
15.9.2013 - 1.10.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 200 euroa

Tulokset valmistuneet
1.10.2013

Tiivistelmä

Työterveyslaitos tutki kuulonsuojainten käyttöä terästehtaassa kyselytutkimuksella ja mittauksilla. Kyselyllä kartoitettiin kuuloa ja kuulonsuojainten käyttöä. Kuulonsuojainten todellinen vaimennus mitattiin.
Useita puutteita kuulonsuojainten käytössä löytyi. Suojainten yhteiskäyttö vähensi merkittävästi kuulonsuojainten tehoa. Tulppasuojainten asennus oli puutteellista. Jopa neljä viidestä ei osannut asentaa tulppia oikein. Kuulonsuojaimia otettiin usein pois melussa, puheen ymmärrettävyyden tai ympäristön seuraamiseksi. Osoittautui että viidennes työntekijöistä hyötyy kuulonsuojaimista jotka ovat paremmin soveltuvia kommunikaatiota vaativassa työtehtävässä. Mittaukset osoittivat että suojainten yhteiskäytössä oli vakavia puutteita.
Näihin ongelmiin kehitettiin uusi menetelmä, joka ottaa huomioon työtekijän kuulon, kommunikaatiotarpeen ja riskit, joita mahdollisesti liittyy kuulonsuojainten käyttöön. Työntekijä osallistuu myös itse valintaan. Prosessista laadittiin sellainen, että työterveyshuollolla, linjaorganisaatiolla ja työsuojelulla on selkeät toimintaohjeet. Tämä varmistaa että suojainten valintaketju on yhtenäinen ja tehokas ja että jokainen on sitoutunut edistämään turvallisia työmenetelmiä. Menetelmä on helposti siirrettävissä muihin vastaavanlaisiin tehtaisiin.
Kutsuttu esitelmä suurimmassa melualan konferenssissa Internoisessa. Matkakertomus 1.10 mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jari Laine

Tiedote

Selkeät toimintaohjeet yksilöllisten kuulonsuojainten valintaan

1.10.2013

Outokummun Tornion terästehdas halusi meluvammat kuriin ja
kehitti yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa tehokkaan prosessin
kuulonsuojainten valitsemiseksi ja niiden käytön
tehostamiseksi.

Työntekijä osallistuu itse suojaintensa valintaan, ja
prosessissa työterveyshuollolla, linjaorganisaatiolla ja
työsuojelulla on selkeät toimintaohjeet. Menetelmä ottaa huomioon
työtekijän kuulon, kommunikaatiotarpeen ja riskit, joita
mahdollisesti liittyy kuulonsuojainten käyttöön.

Vastaanotto ja kokemukset ovat olleet hyvät, ja vuosina 2011–2
012 Työsuojelurahaston tuella toteutettu kehittämishanke (
111204) jäi elämään tehtaalla. Sitä on myös
viety yrityksen ulkomaisiin toimipisteisiin.

Työterveyslaitoksen eritysasiantuntija
Heli Koskinen esitteli kehitettyä uudenlaista
lähestymistapaa kuulonsuojainten käyttöön ja käytön tehostamiseen
Internoise-kongressissa Itävallassa syyskuussa 2013. Internoise on
suurin melualan kongressi maailmassa.

Työsuojelurahasto tuki kongressiosallistumista
matkastipendillä.

Toimittaja
Leena Huovila