Interaktiivinen peli-interventio sairaalassa työskentelevien sairaanhoitajien lääkehoidon osaamisen ja turvallisuuden kehittämiseen

Hanketiedot

Hankenumero
115497

Hakija
Marja Härkänen

Toteuttaja
Marja Härkänen

Lisätietoja
Marja Härkänen
marja.harkanen@uef.fi

Toteutusaika
1.2.2016 - 31.1.2017

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2015
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2017

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää interaktiivinen peli-interventio ja arvioida sen tehokkuutta sairaanhoitajien lääkehoidon osaamisen ja turvallisuuden parantumisessa. Pelin ensisijainen idea on tarjota terveydenhuollon ammattilaisille helppokäyttöinen itseopiskelu ympäristö, jossa harjoittelu voidaan toteuttaa ohjatussa ympäristössä, jäljitellen tosielämän tilanteita (simulaatio).

Stipendikaudella kevään 2016 aikana rakennetaan interaktiivinen 3D peli-interventio. Pelin sisältö pohjautuu vuonna 2015 kerättyihin aineistoihin (n=1012 lääkkeiden antamisen vaaratapahtumaraporttia, n=20 sairaanhoitajan haastattelua lääkkeiden antamisen toteutuksesta ja sen haasteista sekä systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi aikaisemmista lääkkeiden antamista parantavista koulutusinterventioista). Syksyllä 2016 pelin tehoa testataan RCT asetelmassa sairaaloiden vuodeosastoilla.

Tutkimuksessa tuotetaan tietoa lääkehoidon turvallisuuden parantamisesta, tutkimusmenetelmistä sekä interaktiivisen pelin soveltuvuudesta opetuskäytössä. Interaktiivista peliä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa hoitajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tieteellisinä artikkeleina sekä esitellään kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä konferensseissa. Kehitetyn interaktiivisen pelin hyödyntäminen arvioidaan tutkimuksen aikana saatujen kokemusten perusteella.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja Härkänen

Tiedote

Peli, joka varmistaa lääkehoitoa

31.1.2017

Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Marja Härkänen kehittää interaktiivista peliä, jonka tarkoitus on lisätä lääkehoidon toteuttamisen turvallisuutta ja sairaanhoitajien osaamista sairaaloissa.

Työsuojelurahasto rahoitti Härkäsen väitöskirjan jälkeistä tutkimusta post doc -stipendillä helmikuusta 2015 tammikuun 2017 loppuun. Stipendikautenaan Härkänen analysoi tietoa lääkehoidon ongelmakohdista, jotta voisi kehittää peli-interventiota.

Imagine-pelin käsikirjoitus valmistui tammikuussa 2016. Sen jälkeen Härkänen rakensi peliä Sensoftia Oy:n kanssa.

Peleistä käytännön hoito-oppia

Lääkehoidon toteuttaminen on hoitajille arkea, mutta lääkityksessä sattuu paljon virheitä. Härkänen päättelee, että lääkitysturvallisuutta voi parantaa kehittämällä sairaanhoitajien käytännöllistä osaamista.

Pelillistäminen tarjoaa helppokäyttöisen ja edullisen oppimisympäristön perus- ja täydennyskoulutukseen. Interaktiivisuus jäljittelee todenkaltaisuutta, mikä tekee oppimisesta mielenkiintoista.

Pelien käyttäminen oppimisympäristönä on vielä uutta, erityisesti terveydenhuollossa. Niinpä tarvitaan tutkimustietoa pelien vaikutuksesta oppimiseen ja osaamisen parantamiseen.

Jo artikkeleita ja esityksiä

Aiemmista koulutusinterventioista Härkänen, Ari Voutilainen, Elina Turunen ja Katri Vehviläinen-Julkunen julkaisivat järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin. Näissä koulutusinterventioissa on yritetty parantaa sairaanhoitajien lääkehoidon osaamista tai lääkitysturvallisuutta tai molempia.

Voutilainen ja Härkänen kirjoittivat koulutusinterventioista myös artikkelin meta-analyysin hyödyntämisestä hoitotieteessä.

Vuonna 2015 Marja Härkänen keräsi lääkkeitten antamisesta 1 012 vaaratapahtumaraporttia kahdesta sairaalasta. Tästä valmistunut artikkeli hyväksyttiin julkaistavaksi joulukuussa 2016. Kirjoittajina olivat Härkänen, Susanna Saano ja Katri Vehviläinen-Julkunen.

Vuonna 2015 Härkänen haastatteli 20 sairaanhoitajaa lääkkeiden antamisprosessista. Tuloksista koottu käsikirjoitus on lähdössä tiedelehteen arvioitavaksi helmikuussa 2017.

Tuloksia on lisäksi esitelty kahdessa konferenssissa 2016, Tampereella ja Helsingissä. Molempien konferenssijulkaisujen tekijät ovat Härkänen, Voutilainen, Turunen ja Vehviläinen-Julkunen.

Testit ja Lontoon-tutkimus 2017

Vuonna 2017 peliä testaa kaksi väitöskirjatyöntekijää. Tutkittavina on sairaalan sairaanhoitajia ja ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoita.

Kehitettyä peliä esitellään huhtikuussa 2017 konferenssissa Lontoossa. Konferenssijulkaisun kirjoittajat ovat Härkänen, Susanna Saano ja Katri Vehviläinen-Julkunen.

Marja Härkänen toimi tutkijana lontoolaisessa King’s Collegessa huhtikuussa 2016, seuraavan kerran hän on tutkijavaihdossa samassa paikassa huhtikuussa 2017. Tutkimusyhteistyö King’s Collegen kanssa on jatkossa pelin kehittämiselle tärkeä etappi.

Tutkimusprojektille on 2016 perustettu omat kotisivut (www.uef.fi/masi)  ja Facebook-sivut (www.facebook.com/masiprojekti). Sivuilla Härkänen viestii tuloksistaan ja julkaisuistaan.

 

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Marja Härkänen. Avaa

. 2017