International Conference of the Learning Sciences. Learning and becoming in practice 23.-27.6.2014, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
114233

Hakija
Irene Vänninen

Toteuttaja
Irene Vänninen

Lisätietoja
Irene Vänninen
irene.vanninen@mtt.fi

Toteutusaika
21.6.2014 - 10.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 050 euroa

Tulokset valmistuneet
10.8.2014

Tiivistelmä

Hankkeessa levitetään kansainvälisen kongressin kautta tietoa Pohjanmaan kasvihuonetuotantoklusterissa toteutetusta muutoslaboratorioprosessista. Sen avulla kehitettiin kasvihuoneyritysten yhteistyöhön perustuvaa kasvinsuojelua käyttämällä pilottikohteena ansarijauhiaista.

Muutoslaboratorio-prosessissa kasvihuoneyrittäjät yhdessä muiden sidosryhmien kanssa (neuvonta, kasvinsuojelututkimus, alueen pakkaamot, kasvinsuojeluviranomaiset) ideoivat ratkaisumallin, jonka ytimenä on uusi työnjako yritysten välillä tiedon tuottamiseksi ja jakamiseksi niin, että yritykset oppivat sekä omista että naapureidensa kokemuksista ja pystyvät vertaamaan tuhoojatilanteitaan standardoidun tarkkailumenetelmän avulla. Yhteiseen oppimiseen perustuva toimintamalli tuotetiin pilottina yhdessä kylässä, mutta hankkeessa synnytettyyn oppimisryhmään liittyi tuottajia myös toisesta kylästä.

Kongressiesityksessä ratkaisumallin tuottanutta prosessia kuvataan toiminnanteoreettisten käsitteiden kautta analysoimalla, miten tuottajien käsitys kasvinsuojelusta muuttui yrityskohtaisesta osaoptimoinnista kohti käsitystä, joka ottaa paremmin huomioon yritysten välisen keskinäisen riippuvuuden ja jaetun vastuun kysymykset kasvintuhoojan hallinnassa. Samalla esityksessä näytetään, miten erilaiset teoreettiset sekä prosessin osallistujien yhteistyönä tuotetut jauhiaisongelmaa kuvaavat mallit tukivat heidän ajatteluaan ja ideointia innovaatioprosessin eri vaiheissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Irene Vänninen

Tiedote

Kasvinsuojeluongelma hallintaan muutoslaboratoriossa

10.8.2014

Pohjanmaalaiset kasvihuoneet ottivat niskalenkin
jauhiaisongelmasta muutoslaboratoriomenetelmällä. Kollektiivisen
yhteisen oppimisen tuloksena syntyi kasvinsuojelun uusi toiminnan
käsite.

Käytännössä se tarkoittaa, että kasvinsuojeluajattelu muuttui
yrityskohtaisesta osaoptimoinnista kohti käsitystä, joka ottaa
paremmin huomioon yritysten keskinäisen riippuvuuden ja jaetun
vastuun.

Muutoslaboratoriointervention pohjana olevaa kaksoisärsytyksen
periaatetta sovellettiin käytännössä vanhan käsitteen purkamiseksi
ja uuden käsitteen rakentamiseksi.

Erikoistutkija
Irene Vänninen Maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskus MTT:stä (nyk. Luonnonvarakeskus) esitteli
kasvihuoneyrittäjien ja sidosryhmien oppimisprosessia
kansainvälisessä oppimistieteiden konferenssissa. Se järjestettiin
kesäkuussa 2014 Yhdysvalloissa, Coloradon Boulderissa.

Esityksen hän piti symposiumissa, jossa oli kaikkiaan viisi
esitelmää Helsingin yliopiston toiminnan, kehityksen ja oppimisen
tutkimusyksikön (Cradle) edustajilta ja heidän kansainvälisiltä
yhteistyökumppaneiltaan. Yksikkö on kehittänyt
muutoslaboratoriomenetelmän.

Esityksestä on syntynyt artikkeli Supporting transformative
agency and concept formation of horticultural producers
appropriating communal pest management: the role of double
stimulation, joka lähetetään tieteelliseen aikakauslehteen vuoden
2014 loppuun mennessä. Toinen kirjoittaja on
Marco Pereira-Querol.

Työsuojelurahasto tuki Vännisen konferenssiosallistumista
matkastipendillä.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

www.isls.org/icls2014