International Conference on Competence and Problem-Based Learning 12 – 13 April 2012

Hanketiedot

Hankenumero
112063

Hakija
Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Toteuttaja
Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätietoja
Outi Hyry-Honka
outi.hyry-honka@ramk.fi

Toteutusaika
11.4.2012 - 1.12.2012

Työsuojelurahaston päätös
20.2.2012
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
47 500 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2012

Tiivistelmä

Rovaniemen ammattikorkeakoulu, yhdessä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja Ongelmaperustaisen oppimisen seura ProBell ry:n kanssa, järjestää kansainvälisen ongelmaperustaisen oppimisen konferenssin 12.–13. huhtikuuta 2012, Rovaniemellä.

Konferenssin tavoitteena on tarjota kansainvälinen ja innovatiivinen keskustelufoorumi, jossa välitetään viimeisintä tutkimustietoa eri tieteenaloilta sekä jaetaan ideoita ja kokemuksia koulutuksen ja työelämän osaamisen kehittämiseen. Yksi keskeinen tavoite on myös vahvistaa työelämälähtöisten ongelmien ympärille rakentuvan ja yhteisöllisen koulutuksen ideaa ja osaamista Pohjois-Suomessa.

Luentojen lisäksi konferenssin suullisissa esityksissä ja erityisesti työpajoissa, korostuu yhteistoiminnallisuus ja vuorovaikutteisuus. Konferenssi kokoaa ongelmaperustaisen oppimisen tutkijoita ja soveltajia Suomen lisäksi erityisesti Iso-Britanniasta, Irlannista, Ruotsista ja Tanskasta sekä eri puolilta Eurooppaa. Lisäksi konferenssiin odotetaan yksittäisiä osallistujia Australiasta ja Persianlahdelta. Näin konferenssi toimii tärkeänä PBL:n tutkimuksen foorumina maailmanlaajuisesti, tukee jo olemassa olevia tutkimuskontakteja ja mahdollistaa uudet kontaktit ja yhteistyön.

Konferenssista tuotetaan vuoden 2012 loppuun mennessä tieteelliseen vertaisarviointiin perustuva konferenssijulkaisu, jossa suulliset ja/tai posteriesitykset jalostetaan englanninkielisiksi artikkeleiksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Outi Hyry-Honka

Tiedote

Ongelmaperustaisen oppimisen konferenssi

1.12.2012

Rovaniemellä järjestettiin ongelmaperustaisen oppimisen kansainvälinen konferenssi 12.–13. huhtikuuta 2012. Tapahtumassa esiteltiin alan tuoreinta suomalaista ja kansainvälistä tutkimusta. Samalla jaettiin ideoita ja kokemuksia koulutuksen ja työelämän kehittämiseen. Osallistujia tuli 14 maasta yli 120. Työsuojelurahasto rahoitti kokouksen järjestelyjä.

Keskeinen tavoite oli myös vahvistaa työelämälähtöisiin ongelmiin keskittyvän ja yhteisöllisen koulutuksen ajatusta ja osaamista Pohjois-Suomessa. Konferenssin järjestivät Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta ja Ongelmaperustaisen oppimisen seura ProBell.

Tuotoksena konferenssikirja

Tapahtuma kokosi kutsuttujen luennoitsijoiden lisäksi muita asiantuntijoita, jotka esittäytyivät joko puhumalla tai posteriesityksinä. Erityisesti työpajoissa korostuivat yhteistoiminnallisuus ja vuorovaikutteisuus. Esityksiin voi tutustua konferenssin verkkosivuilla.

Konferenssiin jälkeen osa esityksistä muokattiin tieteelliseen vertaisarviointiin. Joulukuussa 2012 julkaistuun konferenssikirjaan tuli kymmenen englanninkielistä artikkelia 23 tekijältä.

Hanke eteni aikataulunsa, työsuunnitelman ja budjetin mukaisesti. Osallistujista suurin osa antoi konferenssin sisällön ja järjestelyjen arvosanaksi kolme tai neljä, asteikolla yhdestä viiteen.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Poikela Esa, Poikela Sari (eds.) 2012. Competence and Problem Based Learning. Experience, Learning and Future. Rovaniemi: Rovaniemi University of Applied Sciences, Publications A, no: 3. ISSN 1239-7725, ISBN 978-952-5923-47-6 (nid.), ISBN 978-952-5923-48-3 (pdf) www.ramk.fi/fi/Palvelut-tyoelamalle/Julkaisutoiminta/Opetus-ja-opetuksen-kehittaminen/Competence-and-Problem. http://www.ramk.fi/fi/Palvelut-tyoelamalle/Julkaisutoiminta/Opetus-ja-opetuksen-kehittaminen/Competence-and-Problem Avaa