International Conference on Emerging Trends in Biotechnology, 6. – 9.11.2014, Intia

Hanketiedot

Hankenumero
114287

Hakija
Merja Kontro

Toteuttaja
Merja Kontro

Lisätietoja
Merja Kontro
merja.kontro@helsinki.fi

Toteutusaika
2.11.2014 - 30.11.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2014

Tiivistelmä

Haitalliset mikro-organismit aerobisessa ja anaerobisessa jätteiden käsittelyssä. International Conference on Emerging Trends in Biotechnology, 6. – 9.11.2014, New Delhi, Intia, http://icetb.jnu.ac.in

Laadukkaassa orgaanisten yhdyskuntajätteiden kierrätyksessä huolehditaan työntekijöiden turvallisuudesta. Matkan tarkoituksena oli osallistua konferenssiin ja pitää kutsuttu esitelmä hankkeista, joiden kokonaistavoitteena on ollut selvittää mikrobiologiset riskit nykyaikaisissa täyden mittakaavan jätteidenkäsittelylaitoksissa (Työsuojelurahasto 103137, 107218, 110359; Ekokemin säätiö; CIMO).
Jätemateriaaleja ja ilmanäytteitä kerättiin bioenergia- ja kompostointilaitoksista. Näytteistä määritettiin soveltuvin osin Salmonella spp., Escherichia coli, Enterococcus spp., Bacillus cereus, Clostridium perfringens, actinobacteria, Aspegillus fumigatus, Campylobacter spp., Salmonella spp., Streptomyces spp. ja Yersinia spp., sekä aktinobakteerien sukkessio viljelemällä ja/tai DNA-perusteisilla menetelmillä.
Tulokset, Työsuojelurahaston hanke 113378.
Rainisalo et al. 2011. Bioresource Technology, 102:7975-7983.
Shivaveerakumar et al 2014. The relation between the actinobacterial succession and microbial safety in aerobic waste treatment (composting). Advances in Biotechnology and Allied areas, Eds Nawani, Khetmalas, Pandey, Razdan, Powar. p. 115-126.
Laitinen et al. 2013. Mikrobiologisten terveysvaarojen selvitys biohajoavien jätteiden laitosmaisessa käsittelyssä. Työterveyslaitos, 2013.

Asiasanat: kompostointi, aerobinen jätteenkäsittely, mädätys, anaerobinen jätteenkäsittely, mikrobiologinen hygienia, biokaasut, altistuminen

Hankkeen vastuuhenkilö

Merja Kontro

Tiedote

Kompostityöväelle aina kunnon suojat

30.11.2014

Yliopistonlehtori
Merja Kontro Helsingin yliopistosta on tutkinut
mikrobiologisia riskejä täyden mittakaavan
jätteenkäsittelylaitoksissa. Kontro ja tutkijakumppanit mittasivat
joistakin komposteista haitallisia bakteereita kompostoinnin
loppuvaiheista, joissa kyseisiä bakteereita ei enää pitäisi
esiintyä.

Hygienisoidussa kompostissa on paljon aktinobakteerien ja
haitallisten sienien itiöitä, jotka voivat sisältää haitallisia
yhdisteitä. Pitkäaikaisaltistuksessa ne voivat aiheuttaa vakavia
terveysongelmia.

Tekniikan tohtori Merja Kontro havainnoi, että suljetut
biokaasun tuottoprosessit suojasivat työntekijöitä altistumiselta
haitallisille bakteereille paremmin kuin avoimet kompostiaumat
kompostointilaitoksissa. Biokaasulaitoksissa taas oli vaara
altistua kaasuille.

Näistä syistä tutkijat päättelevät, että työntekijät pitäisi
aina suojata kunnolla, kun he käsittelevät jätemateriaalia.
Kompostointihalleissa ja bioenergialaitoksissa työntekijät pitäisi
varustaa hälyttävillä kaasumittareilla.

Kontro esitteli tutkimusta biotekniikan konferenssissa, joka
järjestettiin Intian New Delhissä 6.–9. marraskuuta 2014. Esitys
pohjautui muun muassa Työsuojelurahaston rahoittamiin hankkeisiin (
103137,
107128,
110359,
113378), joissa on tutkittu työntekijöiden
turvallisuutta kompostointitöissä. Työsuojelurahasto tuki Kontron
Intian-matkaa stipendillä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen