International Congress on safety of Engineered Nanoparticles and Nanotechnologies -SENN2015

Hanketiedot

Hankenumero
114109

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Lea Pylkkänen
Puuttuu migraatiossa

Toteutusaika
1.1.2014 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
20.3.2014
10 000 euroa

Kokonaiskustannukset
285 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskus järjesti International Congress on Safety of Engineered Nanoparticles and Nanotechnologies – SENN2015 kongressin Helsingissä, Marina Congress Centerissä, 12.-15.4.2015. Kongressiin osallistui 201 henkilöä 29:stä eri maasta. Osallistujat edustivat hyvin kattavasti eri tutkimus- ja tiedealueita.

Kongressin ohjelma suunniteltiin siten, että keskustelulle ja yhteyksien luomiselle tarjoutui riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia. Ohjelmassa vuorovaikutusta pyrittiin edistämään mm. jatkokoulutustyyppisillä luennoilla (12.4.2015), moderoiduilla yleisillä keskusteluilla (13.4. ja 14.4.) ja kahdella eri aihepiiriin keskittyneellä työryhmällä sekä koko kongressin ajan jatkuneena poster -sessiolla. Kongressi saavutti hyvin sille asetetut tavoitteet; se tarjosi mahdollisuuden alan asiantuntijoille tavata ja luoda uusia kontakteja sekä esitellä uusimpia nanomateriaalien turvallisuutta selvittäviä tutkimustuloksia. Kongressiin osallistujien seurantakyselyssä kongressin kokonaisarvosana oli 4,33 (asteikolla 1-5, jossa 5 oli paras), tieteellisen ohjelman arvosana oli 4,31.

Kongressi osoitti, että synteettisiin nanomateriaaleihin ja nanoteknologioihin liittyvä keskustelu on edelleen erittäin ajankohtainen ja sille on suurta tarvetta. Synteettisten nanomateriaalien käytön nopea leviäminen lukuisiin sovelluksiin lisää tarvetta kehittää materiaalien riskinarviointia ja riskinhallintamenetelmiä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Lea Pylkkänen

Tiedote

Nanotekniikan on oltava turvallista

31.12.2015

Työterveyslaitoksen nanoturvallisuuskeskus järjesti kansainvälisen nanoturvallisuuskongressin 12.–15. huhtikuuta 2015 Helsingissä. Koska nanomateriaalien turvallisuus on nanoteknologian menestyksen edellytys, kongressissa paneuduttiin nanotekniikan työ- ja käyttöturvallisuuden innovaatioihin. Kongressia rahoittivat Työsuojelurahasto ja EU:n Nanosolutions-hanke.
 
SENN2015-kongressin suunnitteluryhmä arvioi, että kongressi pääsi tavoitteisiinsa. Järjestelyt oli aloitettu hyvissä ajoin vuonna 2014, mikä helpotti aikataulussa pysymistä. Osallistujat antoivat seurantakyselyssä kongressille kokonaisarvosanan 4,33 (asteikolla 1–5, jossa 5 on paras), tieteellinen ohjelma sai arvosanan 4,31.

Kongressissa alan asiantuntijat tapasivat toisiaan ja esittelivät uusimpia nanoturvallisuuden tutkimustuloksia. Ohjelma toteutui suunnitellusti. Osallistujia kertyi 29 maasta 201, mikä on noin 50 henkilöä odotettua vähemmän. Tämä johtunee huonosta taloustilanteesta ja vastaavien kongressien lisääntyneestä tarjonnasta.

Puskaradio on paras kanava
 
SENN2015-kongressia mainostettiin laajasti. Kongressista painettiin hyvissä ajoin pieni esite ja puolisen vuotta ennen kokousta yksityiskohtainen nelisivuesite alustavasta ohjelmasta. Näitä esitteitä jaettiin sekä postitse että suoraan tapahtumissa, joissa tavoitettiin alan kohderyhmiä.
 
Markkinoinnissa satsattiin sähköiseen mediaan (verkkosivut, sähköposti, Twitter, Facebook) ja henkilökohtaiseen vaikuttamiseen.
 
Seurantakyselyn perusteella osallistujat olivat saaneet tietoa kongressista kaikista mainituista kanavista, mutta tehokkaimmin tietoa levittivät henkilökohtaiset kontaktit.

Kongressin kohderyhmiin kuuluivat muun muassa työterveyden ja työturvallisuuden tutkijat ja asiantuntijat, hallinnon edustajat, standardoinnin asiantuntijat, yritysten turvallisuus-, kehitys- ja tutkimusjohtajat sekä laitevalmistajat ja -kehittäjät.

Näkyi myös medioissa
 
Työterveyslaitoksen tiedotusosasto lähetti kongressista 10. huhtikuuta 2015 sekä suomen- että englanninkieliset lehdistötiedotteet ja kutsut medioille. Medioissa kuultiinkin kutsu, ja esimerkiksi Yleisradio uutisoi, että nanomateriaaleille halutaan samanlaiset testit kuin lääkkeille. MTV taas kertoi, että tulevaisuudessa nanoteknologia parantaa jopa halvauksen.

Kongressista julkaistiin ohjelma- ja abstraktikirja, joka sisältää kaikkien suullisten ja posteriesitysten abstraktit. Kirjassa esitellään myös kaikki kokoukseen kutsutut puhujat, ja kirjan liitteenä on lista kokouksen osallistujista ja näytteilleasettajista nimi- ja yhteystietoineen.
 
Kongressi kolmen vuoden välein
 
Ennen vuoden 2015 kongressia Työterveyslaitos järjesti SENN2012-kongressin.
 
Työterveyslaitoksen nanoturvallisuuskeskus aikoo järjestää seuraavan kansainvälisen kongressin 2018. Sen markkinointi aloitetaan vuoden 2017 alussa. Kongressi tähtää ajankohtaisen nanoturvallisuustiedon jakamiseen ja uusimpien tutkimustulosten esittämiseen alan asiantuntijoille.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Julkaisu SENN2015. International Congress on safety of Engineered Nanoparticles and Nanotechnologies. Programme and Abstracts. 102 sivua. Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki 2015. ISBN 978-952-261-532-9 (print), ISBN 978-952-261-533-6 (pdf) Avaa

Verkko-sivut http://www.ttl.fi/PARTNER/SENN2015/Pages/default.aspx