International Federation on Scholarly Associations of Management (IFSAM) World Congress 2010, 8. – 10.7.2010, Ranska

Hanketiedot

Hankenumero
110252

Hakija
Hanna Timonen

Toteuttaja
Hanna Timonen

Lisätietoja
Hanna Timonen
hanna.timonen@aalto.fi

Toteutusaika
1.6.2010 - 31.8.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 921 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2010

Tiivistelmä

IFSAM (The International Federation of Scholarly Associations of Management) järjestää kansainvälisen kongressin kerran kahdessa vuodessa. Vuoden 2010 kongressi pidetään 8.-10.7. Pariisissa Ranskassa. Kongressin tavoitteena on välittää uusinta tietoa organisaatiotutkimuksen ja johtamisen alan tutkijoille sekä kehittää alan tutkimusta ja yliopistollista koulutusta. Vuoden 2010 kongressin teema on ”Justice and sustainability in the global economy”. Kongressiesitykset käsittelevät muun muassa yritysten yhteiskuntavastuuta, vastuullista liiketoimintaa, oikeudenmukaisuutta organisaatioissa, eettistä johtajuutta, organisaatiomuutoksia, globalisaatiota yritystoiminnassa, väärinkäytöksiä organisaatioissa sekä valtaa ja kontrollia organisaatioissa.

Kongressimatkan tarkoituksena on osallistua ”Control-as-practice” työryhmän toimintaan ja esittää oma artikkeli. Esitettävä artikkeli perustuu yhteen väitöskirjatutkimuksen tapaustutkimuksista ja käsittelee tietotyön työkäytäntöihin liittyviä tunneprosesseja sekä niiden kontrollointia. Matkan tavoitteena on saada palautetta omasta tutkimuksesta, perehtyä omalla tutkimusalalla tehtävään uuteen tutkimukseen sekä luoda kansainvälisiä suhteita alan muihin tutkijoihin.

Kongressiartikkeli on valittu julkaistavaksi kongressin Proceedings-teoksessa, joka ilmestyy vuoden 2010 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Timonen

Tiedote

Tunnetyö kuuluu verotarkastajan osaamiseen

31.8.2010

Hanna Timonen osallistui organisaatioiden ja
johtamisen tutkimuksen kongressiin, joka järjestettiin Pariisissa
8.-10. heinäkuuta 2010. Timonen esitteli tutkimustaan
verotarkastajien työn herättämistä tunteista. Hän arvioi, että
tunteiden hillintä on olennainen osa verotarkastajien työtä.
Työsuojelurahasto tuki Timosen Ranskan-matkaa stipendillä.

 

Timonen osallistui valvonnan käytäntöjä käsitelleeseen
eurooppalaiseen 12 hengen työryhmään. Ryhmä kokosi
organisaatioteoriaa, organisaatiokäyttäytymistä ja johtamista
käytäntöteoreettisesta näkökulmasta lähestyviä tutkijoita.

 

Ryhmässä esiteltiin kuusi konferenssiartikkelia. Lopuksi seurasi
pitkä keskustelu käytäntöteoreettisen lähestymistapojen eroista ja
näkökulman paremmasta käsitteellistämisestä sekä tutkimuksen
tekemisen ongelmista. Työryhmä aikoo jatkaa keskustelua tulevissa
tieteellisissä konferensseissa. Tavoite on luoda kansainvälinen
tutkijaverkosto näkökulmalle.

 

Hanna Timonen esitti työryhmässä artikkelinsa verotarkastajien
työssään kohtaamista tunteista ja niiden merkityksestä
työkäytännöille. Hän paneutuu siihen, miten työyhteisö suhtautuu
työn herättämiin tunteisiin, miten epätoivottuja tunteita pyritään
hillitsemään ja mitä hillintä aiheuttaa työlle. Esitys kesti 15
minuuttia, ja siitä keskusteltiin puoli tuntia.

 

Keskustelussa keskityttiin siihen Timosen ajatukseen, kuinka työn
herättämät tunteet ja niiden kontrollointi mahdollistavat työn
tekemisen ammattinormien mukaisesti. Työryhmän muut osallistujat
antoivat monia hyviä neuvoja artikkelin jatkotyöstämiseksi
tieteellistä julkaisua varten. 

Toimittaja
Hannu Kaskinen