International Interdiciplinary Conference on Research on Work, WORK2015, Turku

Hanketiedot

Hankenumero
115317

Hakija
Päivi Ristimäki

Toteuttaja
Päivi Ristimäki

Lisätietoja
Päivi Ristimäki
paivi.ristimaki@helsinki.fi

Toteutusaika
19.8.2015 - 31.8.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
440 euroa

Kokonaiskustannukset
560 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2015

Tiivistelmä

Osallistun 19.-21.8.2015 esitykselläni Managerial learning in the zone of possibilities kansainväliseen ja poikkitieteelliseen Work2015-konferenssiin (International and Interdisciplinary Conference on Research on Work). Konferenssin järjestäjänä toimii Turun yliopisto.
Konferenssipaperini ja sitä koskeva esitykseni liittyy väitöskirjatyöskentelyyni ja tavoitteenani on tuottaa konferenssista saamani palautetta hyödyntäen syksyn aikana kolmas, väitöskirjassani julkaistava artikkeli.

Konferenssin teema New Meanings of Work sekä työryhmäni teema Work-konferenssissa Leadership, Work and Innovation liittyvät kiinteästi tulevan artikkelini aiheeseen.

Tutkimukseni kohteena on ICT-yrityksen johdon muutostoimijuuden syntyminen ja liiketoiminnan logiikkaan liittyvä perusristiriidan kehkeytyminen, jota selvitän tutkimusinterventioihin liittyvällä pitkittäisaineistolla. Teoreettinen ja metodologinen lähestymistapa tutkimuksessani on kulttuuri-historiallinen toiminnan teoria, johon yhdistän johtamisen – erityisesti teknologiajohtamisen – ja organisaatiotutkimuksen teorioita.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Ristimäki

Tiedote

Oppiiko johto yrityksen liiketoiminnan käännekohdassa?

31.8.2015

Tohtoriopiskelija
Päivi Ristimäki laajentaa
väitöskirjatutkimuksessaan (TSR
114419) ymmärrystä johdon strategisesta
oppimisesta ICT-yrityksen liiketoiminnan käännekohdassa. Hän
yhdistää kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan johtamisen –
erityisesti teknologiajohtamisen – ja organisaatiotutkimuksen
teorioita.

Työ kuvaa informaatio- ja kommunikaatioteknologista aikakautta,
sen murrosvaihetta ja suomalaista yritystä, joka toimii murros- ja
kehitysvaiheen keskiössä. Tutkimus tekee näkyväksi sitä muutosta
yrityksen käytännöissä, joka liittyy siirtymiseen tuotelähtöisistä
toimintamalleista käyttäjälähtöiseen toimintaan.

Ristimäki tekee artikkeliväitöskirjaansa Helsingin yliopistolle,
ja sen on määrä valmistua vuonna 2016.

Hän esitteli tutkimuksensa kolmanneksi artikkeliksi tarkoitettua
osiota elokuussa 2015 Work2015-konferenssissa Turussa. Kyseessä on
kahden vuoden välein järjestettävä monitieteinen kansainvälinen
konferenssi, josta vastaa Turun yliopiston työtieteiden keskus.

Ristimäki toi esiin muun muassa sen, että tulevaisuuden kehitys
oli näkyvissä, mutta se näyttäytyi tutkimusaineiston ensimmäisen
intervention vaiheessa yrityksen edustajille kaukaisena eikä niin
suurena muutoksena.

Perusteellinen analyysi yrityksen liiketoiminnan tilasta olisi
ollut tarpeen, mutta suuriin toimiin ei ryhdytty, koska
tuloslukujen valossa liiketoiminta oli tuossa vaiheessa vielä hyvin
kannattavaa.

Ristimäki työstää artikkeliaan edelleen konferenssissa saamansa
arvokkaan palautteen pohjalta. Tavoitteena on julkaista artikkeli
Management Learning -lehdessä tai muussa vastaavassa tieteellisessä
lehdessä vuonna 2016.

Työsuojelurahasto tuki Ristimäen konferenssiosallistumista
matkastipendillä.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Abstrakti

Päivi Ristimäki. Managerial learning in the zone of possibilities. 2015. Avaa

Tilaisuuden verkkosivut

www.utu.fi/en/units/tcls/sites/work2015