International Workshop on Ubiquitous Healthcare and Supporting Technologies, Ubi-Health, 31.5.-2.6.2010, Kiina

Hanketiedot

Hankenumero
110275

Hakija
Irmeli Luukkonen

Toteuttaja
Irmeli Luukkonen

Lisätietoja
Irmeli Luukkonen
irmeli.luukkonen@uef.fi

Toteutusaika
1.6.2010 - 15.8.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
1 200 euroa

Kokonaiskustannukset
1 842 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2010

Tiivistelmä

FM, tutkija Irmeli Luukkonen osallistui 31.5.-2.6.2010 Shanghaissa pidettyyn UbiHealth’10-konferenssiin. Työsuojelurahasto tuki osallistumista konferenssiin.

Konferenssiesitelmä perustui artikkeliin ”Studying the Applicability of Methods – Activity Driven Needs Analysis Applied to Maternity Pathway in Pudong, Shanghai”. Luukkonen on artikkelin vastuullinen tekijä, ja muut tekijät Anja Mursu ja Mikko Korpela.
Artikkelissa kuvataan terveydenhuollon tietojärjestelmäkehittämisen alkuvaiheisiin tarkoitetun menetelmän käyttökokemuksia kahdessa kiinalaisessa sairaalassa China-Finland eHealthPartners -hankkeessa (Tekes). Menetelmä kehitettiin ActAD-HIS (Työsuojelurahasto, 104151) ja ZipIT –hankkeissa (Tekes). Tulokset osoittivat menetelmän tukevan erilaisissa rooleissa toimivien tietojärjestelmän käyttäjien työhön liittyvien tietotarpeiden esilletuomista ja kokonaiskuvan muodostamista, sekä menetelmän olevan joustava ja räätälöitävissä paikallisten toimijoiden tarpeisiin.
Artikkeli liittyy Luukkosen meneillään olevaan väitöskirjatyöhön, jonka tavoitteena on tuottaa käytännönläheinen, kokonaisvaltainen tapa tehdä lähtökohta- ja tietotarveanalyysi vaatimusmäärittelyyn ja integraatioarkkitehtuurisuunnitteluun nimenomaan käyttäjäorganisaation näkökulmasta.
Konferenssissa sekä itse menetelmä että sen käyttökokemukset herättivät kiinnostusta, ja osallistujilta saatiin arvokasta palautetta menetelmäkehityksen, sekä uusia linkityksiä tutkimusverkoston muodostamiseen mm. osallistavien menetelmien suuntaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Irmeli Luukkonen

Tiedote

Kohti yksilöllistä terveyden seurantaa

15.8.2010

Irmeli Luukkonen arvioi, että sähköisesti
järjestetyssä terveydenhuollossa mobiili- ja internetpohjaiset
palvelut kasvavat nopeimmin. Tämä kehitys laajentaa yksilöiden
omaehtoisen terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa ja tukea. Luukkonen
teki päätelmänsä Shanghaissa 31.5.-2.6.2010 järjestetyn
Ubi-Health’10-hyvinvointiteknologiakongressin perusteella.
Työsuojelurahasto avusti Luukkosen osallistumista
matkastipendillä.

Ubi-Health’10 tarjosi kansainvälisen kokoontumispaikan
tutkijoille, tietotekniikka- ja palveluyrityksille sekä julkisten
palvelujen tuottajille. Näitä yhdistää terveyden ja hyvinvoinnin
tukeminen tietotekniikalla. Osallistujia oli seitsemästä
maasta.

Luukkosen mukaan tekniikka mahdollistaa terveyden ja
hyvinvoinnin seuranta- ja tukipalvelujen laajan käytön erilaisissa
oloissa, myös kehittyvissä maissa. Niinpä myös menetelmien on
oltava soviteltavissa eri tarpeisiin ja ympäristöihin.

Suomessa kehitettyä tietotarveanalyysia sovellettu Kiinan
sairaaloissa

Irmeli Luukkonen kuvasi esityksessään Suomessa kehitellyn
toimintalähtöisen tietotarveanalyysin soveltamista. Kohteena oli
äitiysketjun tietotarpeiden kartoittaminen kahdessa kiinalaisessa
sairaalassa. Jo menetelmä ja varsinkin käytännön kokemukset sen
soveltamisesta herättivät kongressissa kiinnostusta.

Esitys pohjaa artikkeliin, joka on osa Luukkosen tulevaa
väitöskirjaa. Sen on määrä tuottaa käytännönläheinen lähtökohta- ja
tietotarveanalyysi vaatimusmäärittelyyn ja
integraatioarkkitehtuurisuunnitteluun. Näkökulma on
käyttäjäorganisaation. Luukkonen arvioi löytäneensä kongressista
hyvän yhteistyökumppanin osallistavan suunnittelun alalta.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Luukkonen Irmeli. 2012. Activity-driven analysis and modeling in information development. Dissertations in Forestry and Natural Sciences no 74. University of Eastern Finland. Kuopio. ISBN 978-952-61-0830-8 (print) ISSNL 1798-5668 ISSN 1798-5668 ISBN 978-952-61-0831-5 (pdf) ISSN 1798-5676 http://www.uef.fi/cs/vaitoskirjat  http://www.uef.fi/kirjasto