IOHA London 2015, 10th IOHA Scientific Conference, 27.-30.4.2015, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
115031

Hakija
Anna Kokkonen

Toteuttaja
Anna Kokkonen

Lisätietoja
Anna Kokkonen
anna.kokkonen@raksystems.fi

Toteutusaika
26.4.2015 - 28.5.2015

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2015
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 980 euroa

Tulokset valmistuneet
28.5.2015

Tiivistelmä

Matkani tarkoituksena on osallistuminen työhygienian alan tieteelliseen konferenssiin, jossa esittelen TSR:n rahoittaman Rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinta vesisumutusmenetelmällä -tutkimushankkeen (hankenro 112249) tutkimustuloksia. Esitykseni (Performance of short-time water misting to wash out dust from air in construction sites) aiheella tavoitellaan hyvän työympäristön toteuttamista parantamalla rakennustyöpaikkojen pölynhallintaa. Esityksessäni käsitellään lyhytaikaisen vesisumutuksen tehokkuutta poistaa pölyä rakennustyömaan ilmasta pölyävien työvaiheiden jälkeen sekä rajoittaa pölyn leviämistä. Tutkimus toteutettiin laboratorio- ja kenttäkokeina. Tuloksista ilmenee, että lyhytkin vesisumutus puhdistaa merkittävästi työskentelytilan ilmaa ja vähentää pölyn leviämistä työmaa-alueen sisällä. Kokeissa sumutuksen aiheuttama kosteuskuorma jäi vähäiseksi. Vesisumutuksen todettiin soveltuvan käytettäväksi rakennustyöpaikkojen pölynhallinnassa muiden pölyntorjuntakeinojen rinnalla.

Konferenssin sisältö tukee työhygieniaan suuntautuvia jatko-opintojani tarjoten yleisesti tietoa erilaisten työympäristöjen ajankohtaisista tutkimustuloksista ja kehittämistoimista. Tarkoitukseni on hyödyntää matkalta kertyvää viimeisintä tutkimustietoa väitöstyössäni, joka käsittelee rakennustyöpaikkojen pölyn leviämisen estämistä. Lisäksi odotan konferenssin tarjoavan päivitettyä tutkimustietoa rakennustyöntekijöiden työterveydestä välitettäväksi kotimaan sidosyhteistyökumppaneille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna Kokkonen

Tiedote

Vesisumutus sitoo rakennuspölyä

28.5.2015

Lyhytkin vesisumutus alentaa merkittävästi erityisesti
hienojakeisen pölyn pitoisuuksia rakennustyömaalla.

Menetelmän puhdistusvaikutus kestää vain itse sumutuksen ja
sumun laskeuman ajan. Silti lyhytkin vesisumutus nopeuttaa
työskentelytilan ilman puhdistamista, mikä lisäksi vähentää pölyn
leviämistä työmaa-alueen sisällä.

Kokeissa sumutuksesta koituva kosteuskuorma jäi vähäiseksi.
Vesisumutuksen todettiin soveltuvan hyvin rakennustyöpaikkojen
pölynhallintaan muiden pölyntorjuntakeinojen rinnalla.

Tulokset perustuvat Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteen
laitoksen tutkimukseen (
TSR 112249). Nuorempi tutkija
Anna Kokkonen esitteli tutkimuksen tuloksia
työhygienian alan kansainvälisessä tieteellisessä konferenssissa
(IOHA), joka järjestettiin Lontoossa huhtikuussa 2015.

Esityksen otsikko oli Performance of short-time water misting to
wash out dust from air in construction sites. Posterin kaksi muuta
kirjoittajaa olivat
Pertti Pasanen ja
Maija Väänänen.

Työsuojelurahasto tuki Kokkosen konferenssiosallistumista
matkastipendillä.

Yhteistyön tarvetta

IOHA 2015:n teemoina olivat rakentaminen ja riskiviestintä.
Sessiot käsittelivät yleisesti erilaisia työhygieenisiä tutkimuksia
kemiallisiin, biologisiin ja fysikaalisiin altisteihin
liittyen.

Kokkonen raportoi, että läpi konferenssin korostui työhygienian
tarve edelleen, esimerkiksi uusien kasvavien teollisuuden alojen ja
uusien altisteiden takia.

Työterveyden edistämiseksi tilaisuudessa painotettiin
erityisesti monitieteellisen ja -ammatillisen yhteistyön tärkeyttä
ja aktiivista vuorovaikutusta muun muassa työhygienian,
työterveyshuollon ja toksikologian kesken.

Lisäksi esille nousi se, että työhygienia olisi syytä tuoda
osaksi yritysten strategiaa. Työterveyden edistäminen vaatii
laaja-alaisen yhteistyön lisäksi sitoutumista hallinnosta
työntekijään.

Miksei kohti nollaa työperäistä sairautta?

Konferenssissa korostuivat riskiviestinnän haasteet. Esimerkiksi
työntekijöiden motivoiminen asianmukaisten henkilökohtaisten
suojainten käyttöön esittelemällä altistumistasoja ja -riskejä
pelkästään lukuina ei välttämättä johda haluttuun tulokseen.

Sen sijaan tutkimustiedon jalkauttamisessa työterveyden
edistämiseksi pitäisi käyttää enemmän tunteisiin vetoavia tai
arkisen konkreettisia esimerkkejä, jotta henkilö todella
sisäistäisi suojautumisen tärkeyden, Kokkonen kirjoittaa
matkaraportissaan.

Rakennusalaa käsittelevissä esityksissä pohdittiin työterveyden
merkityksen vahvistamista. Suomessakin työturvallisuuskulttuuri on
muuttunut merkittävästi viimeisinä vuosikymmeninä, kun on
työskennelty tavoitteena nolla tapaturmaa.

Mutta milloin työperäiset sairaudet saavat saman huomion –
vaikkapa pölyntorjunnassa, Kokkonen kysyy. Miksei
työtapakulttuuriin kuulu nykyistä näkyvämmin nollan työperäisen
sairauden tavoitetta?

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Abstract Anna Kokkonen, Maija Nykänen, Pertti Pasanen. University of Eastern Finland, Kuopio, Finland. Performance of short-time water misting to wash out dust from air in construction sites Avaa

Konferenssin verkkosivut

http://www.ioha2015.org/

Posteri

Anna Kokkonen, Maija Väänänen, Pertti Pasanen. University of Eastern Finland, Department of Environmental Science, Kuopio. Performance of short-time water misting to wash out dust from air in construction sites Avaa