ISATT 2013 Conference 16th Biennial Conference on Teachers and Teaching, 1.-5.7.2013, Belgia

Hanketiedot

Hankenumero
113021

Hakija
Päivi Hökkä

Toteuttaja
Päivi Hökkä

Lisätietoja
Päivi Hökkä
paivi.hokka@jyu.fi

Toteutusaika
30.6.2013 - 15.8.2013

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2013
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 400 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2013

Tiivistelmä

Osallistun Belgiassa järjestettävään kansainväliseen ISATT-konferenssiin (ISATT 16th Biennal Conference on Teachers and Teaching), joka kokoaa yhteen tutkijoita, opettajia ja päätöksentekijöitä tarkastelemaan kysymystä opettajuuden ja opettajankoulutuksen laadusta. Esittelen tutkimuksen Agency-centred coupling – a combination of sustainable management practices in tightly and loosely coupled organizations teemaryhmässä Koulutusorganisaatioiden johtaminen (Educational leadership).

Tutkimuksessa vertaillaan kahta erilailla hallinnoitua kasvatustieteellistä organisaatiota ja sitä, kuinka erilaiset hallintomallit (tiukka- ja väljäkytkentäinen ) ovat yhteydessä opettajien ammatilliseen toimijuuteen. Ammatillista toimijuutta tarkastellaan suhteessa opettajien kokemaan 1) sitoutumiseen ja työtyytyväisyyteen, 2) ammatilliseen kehittymiseen ja identiteettiin, sekä 3) organisatorisiin ja koulutuksellisiin muutoksiin. Tutkimuksen tulokset tullaan julkaisemaan tieteellisessä aikakausjulkaisussa International Journal of Leadership in Education vuoden 2013 aikana.

Edellä kuvattu tutkimus on osa laajempaa Proagent-tutkimushanketta (Promoting professional agency in education and health care work), josta konferenssissa esitellään posteri. Konferenssiin osallistumisen tavoitteena on myös syventää suhteita olemassa oleviin yhteistyökumppaneihin sekä verkostoitua ja löytää mahdollisia uusia kumppaneita tuleviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Hökkä

Tiedote

Ammatillinen toimijuus vahvasti esillä konferenssissa

15.8.2013

KT, tutkijatohtori
Päivi Hökkä Jyväskylän yliopistosta osallistui
kansainväliseen ISATT 16th Biennal Conference on Teachers and
Teaching -konferenssiin, jota isännöi 1.-5. heinäkuuta 2013 Ghentin
yliopisto Belgiassa.

Konferenssi kokosi yhteen tutkijoita, opettajia ja
päätöksentekijöitä tarkastelemaan opettajuuden ja
opettajankoulutuksen laatua ja tulevaisuuden suuntaviivoja.
Konferenssin tieteellinen ja teoreettinen taso oli korkea, sillä
kaikki esitykset olivat vertaisarvioituja.

Työsuojelurahasto tuki Hökän osallistumista konferenssiin
matkastipendillä.

Hökkä esitteli konferenssissa tutkimuksen Agency-centred
coupling – a combination of sustainable management practices in
tightly and loosely coupled organizations.

Tutkimuksessa vertaillaan kahta eri lailla hallinnoitua
kasvatustieteellistä organisaatiota ja sitä, kuinka erilaiset
hallintomallit (tiukka- ja väljäkytkentäinen) ovat yhteydessä
opettajien ammatilliseen toimijuuteen.

Ammatillista toimijuutta tarkastellaan suhteessa opettajien
kokemaan 1) sitoutumiseen ja työtyytyväisyyteen, 2) ammatilliseen
kehittymiseen ja identiteettiin sekä 3) organisatorisiin ja
koulutuksellisiin muutoksiin.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu tieteellisessä
aikakausjulkaisussa
International Journal of Leadership in Education. Theory and
Practice.

Tutkimus on osa laajempaa Proagent-tutkimushanketta, jossa
tutkitaan ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen
vahvistamista muuttuvassa työssä (
Työsuojelurahaston hanke 112125).

Konferenssissa suomalainen työelämän ja erityisesti
koulutusorganisaatioiden tutkimus- ja kehittämistoiminta olivat
laajasti esillä.

Hökän esitys herätti paljon keskustelua sessiossa. Erityisesti
ammatillisen toimijuuden käsite herätti paljon kiinnostusta.
Ammatillisen toimijuuden käsite oli hyvin vahvasti esillä myös
konferenssin muissa sessioissa, symposiumeissa ja
vapaamuotoisimmissa tutkijatapaamisissa.

Hökän mukaan monet vanhat yhteistyösuhteet ja kumppanuudet
vahvistuivat konferenssissa. Löytyi myös uusia, ansioituneita
tutkijoita, joiden kanssa on tarkoitus suunnitella
mahdollisia 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Hökkä, P., & Vähäsantanen, K. 2013. Agency-centred coupling – a better way to manage an educational organization? International Journal of Leadership in Education. Theory and Practice. DOI:10.1080/13603124.2013.783932.

www.isatt2013.ugent.be/tracks.php

Tutkimus- ja kehityshanke 112125 Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen muuttuvassa työssä. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=112125