ISATT 2015 Conference, 17th Biennial Conference of Teachers and Teaching, 13.-17.7.2015, Uusi-Seelanti

Hanketiedot

Hankenumero
115012

Hakija
Päivi Hökkä

Toteuttaja
Päivi Hökkä

Lisätietoja
Päivi Hökkä
paivi.hokka@jyu.fi

Toteutusaika
12.7.2015 - 17.8.2015

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2015
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 580 euroa

Tulokset valmistuneet
17.8.2015

Tiivistelmä

Matkan tarkoitus on osallistua ISATT 2015 biennaaliin ja esitellä siellä omaa tutkimusta, tavata kollegoita, osallistua konferenssin tieteellisen paneelin kokouksiin sekä suunnitella tulevia yhteistyöhankkeita. Konferenssin kotisivut: http://isatt2015.com/

Konferenssissa esiteltävän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa suomalaisen työelämän käyttöön kollektiivisen toimijuuden merkityksestä, prosesseista ja tuesta. Tutkimusaineisto on kerätty osana TSR:n rahoittamaa tutkimus- ja kehityshanketta (Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen muuttuvassa työssä, nro: 112125) ja siinä toteutettuja työelämäinterventioita. Aineisto on kerätty yliopistossa työskenteleville opettaja-tutkijoille suunnatusta työidentiteettivalmennuksesta, joka kesti kuusi kuukautta ja johon sisältyi kuusi puolen päivän mittaista valmennuskertaa. Aineisto koostuu kymmenen opettaja-tutkijan esi- ja jälkihaastatteluista ja identiteettityöpajojen videonauhoituksista (yht. 18 tuntia).

Konferenssiesitykseni ”Teacher educators’ collective agency and identity re-negotiation: Breakaways, togetherness and empowerment” tarkastelee kollektiivisen toimijuuden käsitettä ja olemusta, sen rakentumista, sitä edistäviä ja estäviä tekijöitä, sekä tässä prosessissa tapahtuvaa ammatillista identiteettityötä. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on ollut paikantaa niitä mikroprosesseja, joissa kollektiivinen toimijuus ihmisten välillä rakentuu sekä tarkastella mitä näissä prosesseissa tapahtuu.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Hökkä

Tiedote

Yhteisö voi kasvaa toimijaksi

17.8.2015

Kasvatustieteen tohtori
Päivi Hökkä Jyväskylän yliopistosta osallistui
Uuden-Seelannin Aucklandissa 13.-17. heinäkuuta 2015 järjestettyyn
oppimiskonferenssiin. Hän kertoi tutkimuksesta, joka pohjaa
Työsuojelurahaston rahoittamaan hankkeeseen Ammatillisen
toimijuuden ja työssä oppimisen (
TSR 112125). Siinä on tutkittu yhteisöllisen
toimijuuden rakentumista ryhmässä ja tämän prosessin vaikutusta
ammatilliseen identiteettityöhön.

Tutkittavina oli taito- ja taideaineita opettavia
opettajankouluttajia, jotka olivat kohdanneet työssään suuria
muutoksia, kuten päättyneitä työsuhteita ja kansainvälisen
tutkimuksen tuottamista. Tutkijat analysoivat, miten epäluuloisesta
ryhmästä kasvoi yhteiseen rakentavaan toimintaan suuntaava
ammatillinen ryhmä.

Tutkijat korostavat oman elämänhistoriansa ymmärtämisen
merkitystä myös ryhmän yhteisöllisen toimijuuden rakentumisessa.
Näitä ymmärtämällä työyhteisöjä voidaan voimaannuttaa selviämään
muutoksissa.

Konferenssin parhaista esityksistä on julkaistu teos. Siinä on
luettavissa myös esitys, jonka kirjoittivat Hökkä,
Katja
Vähäsantanen ja
Salme Mahlakaarto.

Työsuojelurahasto tuki Hökän konferenssiosallistumista
matkastipendillä.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Loppuraportti 115012-loppuraportti-ISATT_loppuraportti_2015.pdf (49 kt ). https://www.tsr.fi/group/sisallonsyotto/

Teos konferenssin parhaista esityksistä Dawn Garbett. Alan Ovens: Teaching for Tomorrow Today

Tutkimus on julkaistu vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa: Hökkä, P., Vähäsantanen, K. & Mahlakaarto, S. (2015). Teacher educators’ collective agency and identity re-negotiation amid tensioned work practices. In D. Garbett & A. Ovens (Eds.). Teaching for Tomorrow Today. Auckland: Edify Ltd, 78-87.

Konferenssin yhteystiedot http://isat2015.com