ISIAQ conference on Healthy Buildings, 18. – 20.5.2015, Hollanti

Hanketiedot

Hankenumero
115005

Hakija
Petri Kalliomäki

Toteuttaja
Petri Kalliomäki

Lisätietoja
Petri Kalliomäki
petri.kalliomaki@ttl.fi

Toteutusaika
17.5.2014 - 10.6.2015

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2015
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 520 euroa

Tulokset valmistuneet
10.6.2015

Tiivistelmä

Healthy Buildings 2015 Europe-konferenssi järjestetään Eindhovenissa Hollannissa 18. – 20.5.2015. Konferenssin järjestää ISIAQ (International Society of Indoor Air Quality and Climate) yhteistyössä Eindhovenin teknillisen yliopiston kanssa. Konferenssi keskittyy sisäympäristön ja -ilmaston (lämpöviihtyvyys, ilmanvaihto, ilmanlaatu, akustiikka, valaistus jne.) viimeisimpien ja ajankohtaisimpien tutkimustulosten ja teknologioiden esittelyyn sekä tiedeyhteisöille että soveltajille.

Konferenssin yhtenä kuudesta pääteemasta on epäpuhtauslähteiden hallinta ja altistumisen vähentäminen. Tähän teemaan sopii erinomaisesti konferenssissa esiteltävät Työterveyslaitoksen tutkimuksissa tuotetut uusimmat tulokset sairaaloiden eristystilojen ovivirtausten hallinnasta. Oven avaus ja kulku oviaukosta levittävät eristystilan ilmaa ja mahdollisia ilmavälitteisiä taudinaiheuttajia muihin tiloihin ja näin ollen voivat aiheuttaa infektioriskiä sairaalan henkilökunnalle. Ovivirtausten hallinnasta ja minimoimisesta on hyvin vähän julkaistuja tutkimustuloksia ja tarkoituksena on tuoda esille Työterveyslaitoksella tuotettua aiheeseen liittyvää, kansainvälisestikin ainutlaatuista dataa.

Lisäksi konferenssiin osallistuminen mahdollistaa kansainvälisen verkostoitumisen ja mahdollisten uusien yhteistyökontaktien luomisen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Petri Kalliomäki

Tiedote

Hyvällä ovisuunnittelulla turvallisiin työympäristöihin

10.6.2015

Työterveyslaitos tekee maailman mittakaavassa ainutlaatuista
tutkimusta oven avaamisen ilmamäärän karkaamiseen liittyvissä
tekijöissä. Tutkimusta esiteltiin kansainvälisessä kongressissa
Alankomaissa.

Tutkimalla eri tekijöiden vaikutuksia eristystilasta oven
avaamisen seurauksena karkaavan ilmamäärän suuruuteen, voidaan
uusia eristystiloja suunniteltaessa ottaa oven avaukseen liittyvät
seikat paremmin huomioon ja parantaa eristystiloissa
työskentelevien työympäristöä nykyistä turvallisemmaksi.

Työterveyslaitoksen tutkija
Petri Kalliomäki osallistui International Society
of Indoor Air Quality and Climate) –järjestön Healthy Buildings
2015 Europe -konferenssiin, joka järjestettiin Alankomaissa
Eindhovenin teknillisellä yliopistolla toukokuussa 2015. Kalliomäki
kertoi ilmavälitteisten infektioiden leviämistä sairaalan
eristystilasta viereisiin tiloihin oven avaamisen ja siitä
kulkemisen seurauksena.

Konferenssiin osallistui arviolta noin 350 tutkijaa, päättäjää ja
yksityisen sektorin edustajaa pääosin Euroopasta. Työsuojelurahasto
tuki Kalliomäen osallistumista kongressiin matkastipendillä.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Abstract Petri Kalliomäki. Pekka Saarinen. Julian W Tang. Hannu Koskela. Finnish Institute of Occupational Health, Turku, Finland. University Hospitals of Leicester, Leicester, England. Airflows through single hinged and single sliding doors during door operation in isolation room. 2015. Avaa