IT-TAIDOT – Itsetuntemus ja ihmistuntemus treenit

Hanketiedot

Hankenumero
190181

Hakija
Dialogia Oy

Toteuttaja
Dialogia Oy

Lisätietoja
Tony Dunderfelt
tony@dialogia.fi

Toteutusaika
1.4.2019 - 15.5.2020

Työsuojelurahaston päätös
8.3.2019
19 000 euroa

Kokonaiskustannukset
31 708 euroa

Tulokset valmistuneet
2.6.2020

Tiivistelmä

IT-TAIDOT -koulutusmenetelmä perustuu humanistisen psykologian ihmiskäsitykseen, jossa psykologisen vaikuttamisen lähtökohta on yksilön kokemusmaailma. Syvällinen muutos lähtee yksilön kehittyvistä itsetuntemus- ja ihmistuntemus taidoista ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta työelämässä. Työn kehittämisessä painotetaan yhä uudelleen, että kaiken kehitystyön tulisi kunnioittaa työntekijän ihmisoikeuksia ja arvoa sekä motivoida työntekijää aitoon luovaan ja aktiiviseen itsenäiseen toimintaan hyvässä yhteistyössä työyhteisön kanssa. Usein kuitenkin yksilöillä puuttuu käytännön menetelmät itseohjautuvuuteen ja rakentavaan vuorovaikutukseen. Työyhteisö- ja esimiesvalmennus keskittyvät hyvin usein luentojen kuuntelemiseen tai kirjallisuuteen. IT-TAIDOT on juuri tällainen käytännöllinen ja konkreettinen koulutusmenetelmä. Älypuhelinsovellus, jossa on hyvän yhteistyön ja itsensä johtamisen perusteet helposti saatavilla. Psykologi Tony Dunderfelt vastaa menetelmän teoreettisista lähtökohdista ja menetelmien sisällöntuottamisesta. Itse digitalisaatio suoritetaan sen jälkeen ja menetelmä on käytössä syyskuussa 2019. IT-TAIDOT on helposti muunneltavissa eri organisaatioiden käyttöön. Alkuvaiheessa menetelmä testataan suomalaisissa rakennusliikkeissä, jossa tällaista innovatiivista menetelmää halutaan soveltaa, jotta päästään tavoitteeseen ”nolla työtapaturmaa vuoteen 2020 mennessä”.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tony Dunderfelt

Tiedote

HYVÄ FIILIS - Älypuhelinsovellus vuorovaikutustaitojen ja mielen hyvinvoinnin kehittämiseksi

2.6.2020

Tiivistelmä

Hankkeen tuloksena on syntynyt älypuhelin sovellus HYVÄ FIILIS, joka auttaa työntekijää käytännön itsetuntemuksen (itsensä johtaminen) ja ihmissuhdetaitojen kehittämiseen työelämässä. HYVÄ FIILIS sisältää helposti omaksuttavia psykologisia harjoitteita, joihin voi tutustua oman älypuhelimensa kautta kiireisen työpäivän aikana. Se perustuu humanistisen psykologian ihmiskäsitykseen, jossa yksilö nähdään aktiivisena ja vastuullisena oman todellisuutensa kehittäjänä. Sovelluksen kehittämisessä on ollut mukana rakennusteollisuuden edustajia, sekä työturvallisuuden että suorittavan työn asiantuntijoita. Sisältö on sekä käytännönläheistä että helposti omaksuttavaa ja tähtää konkreettisiin työhyvinvoinnin muutoksiin työelämän kaikilla aloilla.

Tausta

Nykyisessä työelämässä tarvitaan hyvää itsetuntemusta sekä rakentavia vuorovaikutustaitoja. Näitä taitoja opiskellaan yleensä lyhyillä kursseilla tai työhyvinvoinnin luennoilla. Opitut sisällöt jäävät usein teoreettiselle tasolle ja kulkeutuvat harvoin käytäntöön. Hankkeen tarkoituksena on saada työntekijän arkeen älypuhelinsovelluksen, josta saa nopeasti psykologista tietoa ja ehdotuksia haastavien tilanteiden ratkaisemiseksi. Taitojen omaksuminen vaikuttaa suotuisasti työturvallisuuteen.

Aineisto

Älypuhelinsovellus on kehitetty humanistisen psykologian ihmiskäsityksen pohjalta. Lauri Rauhalan holistista ihmiskäsitystä on kehitetty eteenpäin, painottaen yksilön kokemuksellisuutta ja psykologisten taitojen kehittämistä. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen on Helena Åhmanin väitöskirjan ja hänen muiden julkaisujensa keskeisenä aiheena. Kokemuksellisuutta ja itsensä johtamista painotetaan M.Leppänen & I.Rauhalan kirjoituksissa ”Johda Ihmistä” ja muussa nykyaikaisessa työelämän tutkimuksessa.

Menetelmät

Humanistisen ja kognitiivisen psykologian perusajatuksia, kuten kokemuksellinen oppiminen, itsensä johtaminen, aktiivinen ja omaa toimintaansa ohjaava yksilö. Psykologisen pääoman kehittäminen, eli itseluottamuksen, tulevaisuususkon, optimismin ja sinnikkyyden kehittäminen. Tämän lisäksi vuorovaikutustaitojen oppiminen ja käytännön tilanteissa uusien taitojen harjoittaminen.

Tulokset

HYVÄ FIILIS älypuhelinsovelluksessa on kolme osiota: Stressinhallinta, Haastavat vuorovaikutustilanteet ja Itsensä johtaminen. Psykologinen tietotaito on yleensä saatavilla vain kirjoista ja seminaareista. Verbaalinen ja käsitteellinen opetus ei aina kantaudu käytännön työelämään asti. HYVÄ FIILIS älypuhelinsovellus sisältää asiatietoa ja käytännön harjoituksia, jotka ovat heti saatavilla kiireisen työpäivän aikana.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Psykologisia taitoja opetetaan yleensä teoreettisesti ja suhteellisen lyhyillä kursseilla. Opittua aineistoa voi olla vaikea soveltaa käytännön kiireisessä työelämässä. Yhteistyötaitoja ja itsensä johtamista tulisi myös harjoitella, mutta siihen on harvoin mahdollisuus. Älypuhelinsovellus kulkee aina mukana. Siinä oleva psykologinen asiatieto ja harjoitukset on esitetty hyvin käytännönläheisellä tavalla. Vastaavaa laajaa koulutusmenetelmää ei ole ennen ollut saatavilla.

Aineisto

Tony Dunderfelt. Psykososiaalinen toiminta rakennusalan turvatekijänä. Hyvä Fiilis esitys. Avaa

Julkaisut Avaa