ITCH 2011, Information Technology and Communications in Health, 24.-27.2.2011, Kanada

Hanketiedot

Hankenumero
111032

Hakija
Johanna Kaipio

Toteuttaja
Johanna Kaipio

Lisätietoja
Johanna Kaipio
johanna.kaipio@aalto.fi

Toteutusaika
1.2.2011 - 30.3.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.1.2011
1 300 euroa

Kokonaiskustannukset
2 980 euroa

Tulokset valmistuneet
30.3.2011

Tiivistelmä

ITCH 2011 -konferenssissa ihminen-tietokone vuorovaikutus ja terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyys ovat keskeisiä teemoja. Konferenssiartikkelini nimi on ”Usability of Electronic Nursing Record Systems: Definition and Results from an Evaluation Study in Finland” ja sen esitys on sijoitettu pidettäväksi hoitotyön tietotekniikka -teemasessiossa.

Artikkelissa raportoidaan keväällä 2010 toteutetun ”Hoitotyön kirjaamisen käytettävyys” -hankkeen osatuloksia: hoitokertomusjärjestelmien käytettävyystulokset. Kansallinen tutkimus osoitti, että kirjaamismallin tietojärjestelmätoteutukset eri potilaskertomusjärjestelmissä poikkeavat toisistaan, ja toteutuksissa on paljon käytettävyysongelmia. Hoitokertomusten käyttö vaatii muistamista, ulkoa opettelua, mekaanista klikkailua ja paljon työaikaa. Johtopäätöksenä todettiin, etteivät tietojärjestelmätoteutukset palvele käyttäjälle luontevaa etenemistapaa tai tue riittävästi moniammatillista työtä.

Artikkeli on osa viimeistelyvaiheessa olevaa väitöskirjatyötäni. Väitöskirjassani aiheena on ”Terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyys”. Sekä ”Hoitotyön kirjaamisen käytettävyys” -hanke että väitöskirjan viimeistely on toteutettu osittain Työsuojelurahaston rahoittamana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Kaipio

Tiedote

Potilaskertomusten tietotekniikka hoidon tarpeessa

30.3.2011

Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun tutkija ja opettaja
Johanna Viitanen osallistui ITCH-tapahtumaan
Kanadan Victoriassa 24.–27. helmikuuta 2011. Kyse on joka toinen
vuosi järjestettävästä terveydenhuollon tietotekniikan
konferenssista. Viitanen esitteli tutkimusta terveydenhuollon
tietotekniikan käytettävyydestä. Työsuojelurahasto tuki Viitasen
osallistumista stipendillä.

Tutkimus osoitti, että kirjaamismallin
tietojärjestelmätoteutukset poikkeavat toisistaan eri
potilaskertomusjärjestelmissä. Lisäksi toteutuksissa on paljon
käytettävyysongelmia. Hoitokertomusten käyttö vaatii muistamista,
ulkoa opettelua, mekaanista kikkailua ja paljon työaikaa.

Viitanen päättelee, että tietojärjestelmien toteutukset eivät
palvele käyttäjän luontaista etenemistä eivätkä riittävästi tue
moniammatillista työtä.

Viitasen esittämässä artikkelissa kuvataan samaa aihetta kuin
hänen viimeistelyvaiheessa olevassa väitöskirjassaan.
Anne Kuusisto ja
Pirkko Nykänen ovat artikkelin muut tekijät.
Tulokset juontuvat Työsuojelurahaston rahoittamaan Hoitotyön
kirjaamisen käytettävyys -hankkeeseen (109314). Hanke toteutettiin
keväällä 2010.

Aihe herätti konferenssissa jo ennen esittelyä runsaasti
mielenkiintoa. Konferenssi oli pienehkö ja avoin, mikä mahdollisti
hedelmällisen keskustelun.

Viitanen keskusteli terveydenhuollon käytettävyydestä ja
tietotekniikasta kanadalaisten, saksalaisten, ranskalaisten ja
tanskalaisten tutkijoiden kanssa. Yhteistyö jatkuu seuraavaksi
kaiketi Oslon MIE 2011 -konferenssissa. Konferenssia edeltää
symposiumi, johon Viitanen kirjoittaa tutkimuspaperin, joka
perustuu hänen Kanadassa esittelemäänsä tutkimukseen.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

http://itch.uvic.ca