Itsemääräytyminen työssä oppimisessa suomalaisessa teknologia-alan organisaatiossa ja keskussairaalassa

Hanketiedot

Hankenumero
240024

Hakija
Sara Keronen

Toteuttaja
Sara Keronen

Lisätietoja
Sara Keronen
sara.e.keronen@jyu.fi

Toteutusaika
1.8.2024 - 31.5.2025

Työsuojelurahaston päätös
6.2.2024
25 000 euroa

Kokonaiskustannukset
25 000 euroa

Tiivistelmä

Jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen pohjautuva asiantuntijatyö edellyttää yksilötasolla autonomiaa, vastuuta ja vapautta sekä tiimitasolla yhteistyötä, asiantuntijuuden ja osaamisen jakamista sekä yhdessä oppimista kollegoiden kanssa. Oppimisvaatimusten kasvaessa työntekijöiltä odotetaan yhä enemmän halua, kykyä ja kiinnostusta uuden oppimiseen eli vahvaa sisäistä motivaatiota. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan itsemääräytymistä osana työssä tapahtuvaa oppimista ja oppimisen johtamista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sara Keronen