Itsenäinen tutkimustyö otsikolla ”Strateginen johtaminen suomalaisissa korkeakouluissa”

Hanketiedot

Hankenumero
115505

Hakija
Sinimaaria Ranki

Toteuttaja
Sinimaaria Ranki

Lisätietoja
Sinimaaria Ranki
sinimaaria.ranki@gmail.com

Toteutusaika
1.11.2015 - 31.5.2016

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2015
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2016

Tiivistelmä

Tutkimus selvittää strategisen johtamisen konseptia suomalaisissa korkeakouluissa. Strateginen johtaminen on suomalaisissa korkeakouluissa uusi johtamisen tapa: korkeakoulujen johtamismaisema muuttui vuosien 2010 (yliopistot) ja 2014-15 (ammattikorkeakoulut) lakiuudistusten myötä. Strategisen johtamisen elementit vielä muotoutuvat, ja strategisen johtamisen teoriatietämystä hyödyntämällä voidaan tarkastella eri strategiaelementtien soveltuvuutta korkeakoulusektorille. Asian tekee kiintoisaksi myös strategisen johtamisen teorian ajankohtainen kehitysvaihe. Kilpailuetua yhä etsiessään strategiateorioiden huomio on palautunut kysymyksiin, joita organisaatioteorioissa pohdittiin ennen kuin strateginen johtaminen eriytyi omaksi alakseen: siihen, miten ihmiset motivoituvat, innostuvat, tekevät päätöksiä ja oppivat yhdessä.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rehtoreiden/vararehtoreiden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesten haastatteluista ja korkeakoulujen strategia-asiakirjoista koostuvan aineiston analyysissä haetaan modernin strategisen johtamisen tutkimussuuntauksen mukaisesti monipuolisempaa näkemystä rikastamalla liiketaloudellista strategisen johtamisen lähestymistapaa psykologian ja viestinnän valikoiduilla näkökulmilla. Tulokset julkaistaan kesäkuuhun 2016 mennessä. Tietoa voi kukin korkeakoulu hyödyntää omassa johtamisen ja työyhteisön kehittämisessään. Tuloksia voidaan myös käyttää pohjana strategisen johtamisen vahvistamiseksi sektorilla yhteisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sinimaaria Ranki

Tiedote

Korkeakoulujen strategiselle johtamiselle yhteinen kehittämisen ohjelma

31.5.2016

Korkeakoulujen strategisen johtamisen konseptia voitaisiin kehittää yhteisessä ohjelmassa, johon voitaisiin kytkeä arjen työ ja uuden oppiminen, todetaan tutkija Sinimaaria Rankin Strateginen johtaminen suomalaisissa korkeakouluissa -tutkimuksessa.

Tutkimuksen mukaan korkeakoulujen strategista johtamista kehittäessä voitaisiin hyödyntää korkeakoulujohtamisen tutkimuksen tuloksia, kuulla kokemuksia muualta ja rakentaa strategista ajattelua koko korkeakouluyhteisön arjen työssä edistäviä toimintatapoja.

Hyvä strateginen johtaminen tukee työlle antautumista

Tutkijan mukaan strategisen johtamisen ohjelmassa voitaisiin hyödyntää yhteisen osaamisen jakamista ja keskinäistä ajatuksenvaihtoa sekä kansainvälisiä korkeakoulujohtamisen tutkimustuloksia. Lisäksi ohjelmassa voitaisiin yhdistää inspiroivien käytännön kotimaisten ja kansainvälisten esimerkkien johdattamana sektoritasoinen strateginen keskustelu sekä oman johtoryhmätyöskentelyn ja organisaation kehittäminen.  

Hyvä strateginen johtaminen vahvistaa työlle antautumista tukevia tekijöitä työyhteisössä ja tukee tuottavuuden paranemista.

Poliittisen päätöksentekijän olisi tärkeää selventää, miten korkeakoulupolitiikka ja opetus- ja kulttuuriministeriön strateginen ohjaus suhtautuvat itsenäisen korkeakoulun strategiaan. Strategiateorioiden kielellä sanottuna poliittisen päätöksentekijän olisi hyvä kirkastaa konsernistrategia. Tutkijan mukaan opetus- ja kulttuuriministeriöllä on mittava muutoksen johtamisen tehtävä.

Yksittäisen korkeakoulun johtaminen on kytköksissä kokonaisuuteen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaukseen. Siksi olisi tärkeää käydä yhteinen keskustelu siitä, mikä olisi tehokas tapa kytkeä yhteen kunkin korkeakoulun oma ja koko sektorin strategisen johtamisen konseptin kehittäminen

Sinimaaria Rankin tutkimukseen haastateltiin 37 yliopiston ja ammattikorkeakoulun rehtoria, vararehtoria tai hallituksen edustajia sekä opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehiä. Työsuojelurahasto on tukenut tutkimuksen tekemistä stipendillä.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Ranki, Sinimaari. .2016. Avaa

ISBN 978-952-93-7359-8