Itseohjautuva työyhteisö

Hanketiedot

Hankenumero
117138

Hakija
Yrkeshögskolan Arcada Ab

Toteuttaja
Yrkeshögskolan Arcada Ab

Lisätietoja
Jukka Surakka
jukka.surakka@arcada.fi

Toteutusaika
1.1.2018 - 30.9.2020

Työsuojelurahaston päätös
21.6.2017
130 000 euroa

Kokonaiskustannukset
236 784 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2020

Tiivistelmä

Hankkeessa sovellettava hoitomalli on hollantilaisen Jos de Blokin terveydenhuolto-organisaatiolle kehitetyn Buurtzorgin mallin mukainen. Mallia on toteutettu useassa eri maassa ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Työ- ja asiakastyytyväisyys on kasvanut ja malli on osoittautunut taloudellisesti kannattavaksi.

Malli perustuu olennaiseen eli hoitotyöhön keskittymiseen ja asioiden pitämiseen yksinkertaisina. Itseohjautuvat hoitotyön tiimit koostuvat 6-8 tasaveroisesta työntekijästä, esimiestä ei ole, työhön liittyvistä asioista kuten lomista, rekrytoinneista, työvuoroista jne päätetään tiimin sisällä, päämääränä on konsensus. Työntekijöiden hallintoon käyttämä aika on vähäinen, työntekijät saavat keskittyä omaan erityisosaamiseen.

Tässä hankkeessa Hollannissa kehitettyä mallia sovelletaan Suomessa kahden eri kunnan kotihoidossa. Kokeilukuntien työntekijät valmennetaan omaksumaan uudenlainen itseohjautuva työkulttuuri, valmennuksella motivoidaan muutokseen. Läpinäkyvyyden saavuttamiseksi luodaan organisaation sisäinen viestintäkanava. Valmennus jatkuu koko hankkeen ajan. Mallin toimivuus testataan pienryhmissä jokaisessa kokeilukunnassa. Mallin vaikutus työhyvinvoinnille, asiakastyytyväisyydelle ja tuottavuudelle mitataan kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin mittarein.

Hankkeen tuloksina ovat: mallin toimivuus Suomen sosiaali-ja terveydenhuollossa koskien henkilökunnan työhyvinvointia, asiakastyytyväisyyttä ja taloudellista tuottavuutta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jukka Surakka