Itseohjautuvuuden johtamisen yleisyys ja yhteys kannattavuuteen

Hanketiedot

Hankenumero
200098

Hakija
Kuntoboss Oy

Toteuttaja
Kuntoboss Oy

Lisätietoja
Ossi Aura
ossi.aura@gmail.com

Toteutusaika
1.4.2020 - 31.1.2021

Työsuojelurahaston päätös
19.3.2020
35 000 euroa

Kokonaiskustannukset
64 675 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa kartoitetaan itseohjautuvuuden johtamisen ja sen eri toimintatapojen yleisyys ja yhteys henkilöstötuottavuuden johtamisen tasoon, sekä itseohjautuvuuden aktiivisuuden yhteys yrityksen kannattavuuteen.

Tutkimusaineistona on satunnaisesti valitut yritykset teollisuuden, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja liike-elämänpalvelujen toimialoilta kolmessa kokoluokassa, alle 50, 50-250 ja 251-1000 työntekijää. Johtamisen ja itseohjautuvuuden toimintatapojen tiedot kerätään toimitusjohtajien ja HR-vastaavien vastaamina nettikyselyinä, tilinpäätöstiedot saadaan yhteistyökumppanin kautta virallisista tilinpäätöstietokannoista.

Yritysten vastauksista lasketaan itseohjautuvuuden kypsyysaste ja johtamisen eri osa-alueiden faktorit, jotka toimivat tilastollisten analyysien datana. Tuloksista selviää itseohjautuvuuden eri toimintatapojen yleisyys ja niiden yhteys henkilöstötuottavuuden johtamisen tasoon eri toimialoilla. Edelleen analysoidaan itseohjautuvuuden aktiivisuuden yhteydet yrityksen kannattavuuteen, jolloin voidaan selvittää itseohjautuvuuden taloudellinen merkitys.

Tulosten perusteella annetaan suositukset eri sidosryhmille itseohjautuvuuden eri toimintatapojen hyödyntämiseksi. Tulosten mukaan tehdään myös esitys alan terminologian selkiyttämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ossi Aura