Itseohjautuvuuden tila Suomessa – Itseohjautuvuuden yhteys työn imuun ja työuupumukseen kansallisesti edustavassa aineistossa

Hanketiedot

Hankenumero
190434

Hakija
Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Frank Martela
frank.martela@gmail.com

Toteutusaika
1.2.2020 - 30.4.2021

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2019
85 000 euroa

Kokonaiskustannukset
158 320 euroa

Tiivistelmä

Lukuisat suomalaisyritykset ja organisaatiot pyrkivät tällä hetkellä vahvistamaan itseohjautuvuutta, mutta keskustelu itseohjautuvuudesta on polarisoitunutta: Joko itseohjautuvuus nähdään tapana yhdistää työhyvinvointi ja tuottavuus tai sitten se nähdään stressin ja työuupumuksen lähteenä. Tutkittu empiirinen tieto asiasta puuttuu toistaiseksi. Hanke kerää kansallisesti edustavan usean tuhannen vastaajan aineiston, jonka avulla kartoitetaan itseohjautuvuuden tila Suomessa ja analysoidaan, miten itseohjautuvuus on yhteydessä työn imuun, työuupumukseen sekä koettuun tuloksellisuuteen. Näin se tarjoaa tutkittua tietoa tällä hetkellä julkisuudessa ja yritysjohdossa käytävään keskusteluun itseohjautuvuuden hyödyistä, riskeistä ja miten siirtymä itseohjautuvuuteen parhaiten toteutetaan. Data kerätään yhteistyössä kansallisesti edustavien aineistojen keruuseen erikoistuneen yrityksen kanssa ja se analysoidaan käyttäen hyväksi rakenneyhtälömalleja. Uraauurtavan tieteellisen tiedon ohella hanke tuottaa käytännönläheisen ja tiiviin kysymyspatteriston työkaluksi yritysjohdolle ja muille päättäjille, jonka avulla he pystyvät tekemään perusteltuja itseohjautuvuutta koskevia päätöksiä ja lisäämään itseohjautuvuutta tavalla joka vahvistaa työntekijöiden työhyvinvointia ja jaksamista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Frank Martela