”Itsestähän se on kiinni” – yhteistyön ja kuntoutujan aktivoimisen haasteita työkyvyn tukemisessa.

Hanketiedot

Hankenumero
117171

Hakija
Hilkka Ylisassi

Toteuttaja
Hilkka Ylisassi

Lisätietoja
Hilkka Ylisassi
hilkka.ylisassi@ttl.fi

Toteutusaika
23.5.2017 - 26.6.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 400 euroa

Tulokset valmistuneet
26.6.2017

Tiivistelmä

EFRR 2017 – kongressissa (14 th Congress of the European Forum for Research in Rehabilitation 2017, 24.-27.5.2017. Glasgow, Scotland) esiteltiin LiiTy-tutkimushankkeeseen pohjautuvan osatutkimuksen tuloksia. Tutkimusta rahoitti Kela v 2014-2017. Hankkeessa tutkittiin eri toimijoiden (työntekijä ja hänen esimiehensä, työterveyshuollon sekä kuntoutuksen palveluntuottajan edustaja) välistä yhteistyötä tuki- ja liikuntaelinongelmaisten työntekijöiden työkyvyn tukemisessa. Yhteistyön toteutumista tutkittiin kolmella Tules-kuntoutuskurssilla, tarkastellen osapuolten käsityksiä yhteistyöstä ja kuntoutujan roolista. Aineistona oli Tules-kursseille osallistuneiden kuntoutujien, heidän esimiestensä, työterveyshuollon edustajien ja kuntoutuslaitoksen ryhmäohjaajien haastattelut. Laadullisessa analyysissä tuotettiin kuvaukset yhteistyön tyypeistä ja kuntoutujakuvista. Erityisenä näkökulmana oli kuntoutujan aktivointi ja toimijuuden tukeminen työhön liittyvissä kuntoutustavoitteissa. Tulosten perusteella kaikki osapuolet korostivat kuntoutujan aktiivista roolia ja vastuuta itsehoidossa, ei niinkään työhön liittyvissä asioissa. Yhteistyö oli lähinnä eri toimijoiden välistä tiedonvaihtoa prosessin sujumiseksi, vain harvoin yhteistä toimintaa. Tules-kuntoutus nähtiin paljolti itsehoitoprojektina, jolloin muuta yhteistyötä ei katsottu tarvittavan. Johtopäätös on, että uusien yhteistyöfoorumeiden luominen edesauttaisi asiakkaan työkykyä tukevaa yhteistyötä nykyistä paremmin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hilkka Ylisassi

Tiedote

Yhteistyön petraus edistäisi kuntoutujan työnäkymiä

26.6.2017

Työterveyslaitoksen erikoistutkija Hilkka Ylisassi osallistui kuntoutusalan kongressiin 24.–27. toukokuuta 2017 Skotlannin Glasgow’ssa. Hän esitteli tutkimusposterin, jonka mukaan kuntoutuksessa tarvitaan yhteistoimintaa, jotta kuntoutujan toimijuuden tuki paranisi. Tarvittaisiin uudenlaisia yhteistyöfoorumeita, jotka edistäisivät yhteistyötä erityisesti työn muokkausasioissa.

Esityksen muut tekijät ovat Erja Sormunen, Eija Mäenpää-Moilanen, Jouko Remes ja Kari-Pekka Martimo. Työsuojelurahasto tuki Ylisassin kongressiin osallistumista matkastipendillä.

Esitys perustui Kelan 2014–2017 rahoittamaan tutkimushankkeeseen, jossa tutkitaan tuki- ja liikuntaelinongelmaisten työntekijöiden työkyvyn tukemista.

Ylisassin ja kumppanien laadullisessa osatutkimuksessa paneuduttiin yhteistyön toteutumiseen, kuntoutustavoitteisiin ja kuntoutujien kuntoutuspolkuihin.

Tulosten mukaan kaikki osapuolet korostivat kuntoutujan aktiivisuutta itsehoidossa. Yhteistyö oli lähinnä tiedonvaihtoa, vain harvoin yhteistä toimintaa kuntoutujan ongelman ratkaisemiseksi.

Tuki- ja liikuntaelinkuntoutus nähtiin paljolti itsehoitoprojektina, vaikka kaikilla kuntoutujilla oli monenlaisia työongelmia. Ylisassi toivoo pohdintaa siitä, mitä tukea aktiivinen, mutta moniongelmainen kuntoutuja tarvitsee.

Toimittaja
Hannu Kaskinen