IV Symposium on work ability

Hanketiedot

Hankenumero
110120

Hakija
Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö

Toteuttaja
Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö

Lisätietoja
Clas-Håkan Nygård
clas-hakan.nygard@tuni.fi

Toteutusaika
1.5.2010 - 30.9.2010

Työsuojelurahaston päätös
16.3.2010
6 400 euroa

Kokonaiskustannukset
6 400 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2010

Tiivistelmä

Tampereen yliopiston terveystieteen laitos järjestää yhdessä Suomen Ergonomiayhdistyksen ja Kasvun ja vanhenemisen yhdistyksen kanssa Tampereella 7.- 9.6.2010 symposiumin, joka tarkastelee työkykyä ja sen edistämistä eri ikäisillä erityisesti ikääntyvien työntekijöiden näkökulmasta.

Taustajärjestöinä toimivat kansainvälinen työterveydenhuollon yhdistys (International Commission on Occupational Health), kansainvälinen ergonomian yhdistys (International Ergonomics Association) ja Euroopan ergonomiayhdistys (FEES). Aikaisemmat symposiumit on järjestetty vuonna 2001 Tampereella, vuonna 2004 Veronassa Italiassa ja vuonna 2007 Hanoissa Vietnamissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Clas-Håkan Nygård

Tiedote

Ikääntymistä pohdittiin työkykysymposiumissa

30.9.2010

Tampereen yliopiston terveystieteen laitos järjesti yhteistyössä
Suomen Ergonomiayhdistyksen ja Kasvun ja vanhenemisen yhdistyksen
kanssa neljännen kansainvälisen työkykysymposiumin (IV Symposium on
work ability).

Symposium pidettiin Tampereella 7.–9.6.2010. Työsuojelurahasto
tuki tapahtuman järjestämistä. Osanottajia kolmipäiväisessä
symposiumissa oli 21 maasta eri puolilta maailmaa. Aiempaa laajempi
osanotto oli Aasiasta (14) ja Australiasta (9).

Tämä perinteisesti työkykyä käsittelevä symposium keskittyi nyt
aiempaa vahvemmin ikääntymisen merkitykseen työelämässä.

Työnteon ja iän yhteyden tarkastelu ei ole työelämätutkijoille
uusi asia. Aihe on kuitenkin aiempaa ajankohtaisempi kahdesta
syystä: työvoima ikääntyy niin Suomessa kuin muissakin
teollistuneissa maissa, ja ikääntymisen vaikutuksessa työkykyyn on
vielä paljon selvitettävää.

Työgerontologia uutena käsitteenä

Suomessa on muutamia tutkimusryhmiä, jotka ovat olleet
edelläkävijöitä työnteon ja iän tutkimuksissa erittäin pitkillä
seurannoilla.

Symposiumissa oli ensimmäistä kertaa tähän liittyvä
aihekokonaisuus: Occupational Gerontology, Työgerontologia.
Suomenkielistä käännöstä työgerontologia käytettiin ensi kertaa
tämän symposiumin aikana.

Työgerontologia tutkii työn ja työympäristön yhteyttä ikään
liittyviin työkyvyn ja terveyden muutoksiin. 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

C.-H. Nygård, M. Savinainen, T. Kirsi et al. (eds.): Age management during the life course. Proceedings of the 4th Symposium on Work Ability. Tampere University Press, 2011. ISBN 978-951-44-8392-9 (print). ISBN 978-951-44-8429-2 (pdf).   http://tampub.uta.fi Avaa

Tilaukset: http://granum.uta.fi