Jaettu johtaminen projektitiimeissä – jaetun johtamisen kehittyminen ja seuraukset tiimien tuloksellisuudelle ja hyvinvoinnille (yhteishanke 210136)

Hanketiedot

Hankenumero
210149

Hakija
Turun yliopisto

Toteuttaja
Turun yliopisto

Lisätietoja
Markku Jokisaari
markku.jokisaari@utu.fi

Toteutusaika
4.10.2021 - 31.3.2023

Työsuojelurahaston päätös
23.3.2021
70 000 euroa

Kokonaiskustannukset
127 346 euroa

Tiivistelmä

Vaikka meillä on tietoa jaetun johtamisen tärkeydestä ja seurauksista, tiedämme silti vähän, miten jaettu johtaminen ilmenee ja kehittyy tiimeissä. Tutkimuksen tutkimuskysymys liittyy keskeisesti jaetun johtajuuden ilmaantumisen ja kehittymisen ymmärtämiseen eli käsitteellistämme johtamisen ajassa muuttuvana verkostosuhteina tiimin jäsenten välillä mikä osaltaan vaikuttaa tiimin tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Markku Jokisaari