Jaetun reflektion ja uuden ymmärryksen muodostumisen edistäminen etävälitteisessä ryhmätyönohjauksessa

21st EAWOP congress, European Association of Work and Organizational Psychology: The Future is Now: the changing world of work. 24.-27.5.2023, Katowice, Puola,

Hanketiedot

Hankenumero
230210

Hakija
Mikko Pohjola

Toteuttaja
Mikko Pohjola

Lisätietoja
Mikko Pohjola
mikpohj@hotmail.com

Toteutusaika
24.5.2023 - 27.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
1 250 euroa

Kokonaiskustannukset
1 840 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2023

Tiivistelmä

Esityksessä kuvataan vuorovaikutuksellisia keinoja, joiden avulla työnohjaajat edistävät ohjattavien työtilanteisiin liittyvää yhteistä pohdintaa verkkovälitteisissä ryhmätyönohjauskeskusteluissa ja sitä, millaista uutta ymmärrystä keskusteluissa muodostuu. Esitys toteutetaan suullisena 7 minuutin esityksenä. Esitys on tarpeellinen, koska etävälitteisyyden on aiemmissa tutkimuksissa osoitettu vaikuttavan vuorovaikutuksen organisoitumiseen ja tuottavan haasteita yhteiselle ideoinnille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mikko Pohjola

Tiedote

Jaetun reflektion ja uuden ymmärryksen edistäminen etävälitteisessä ryhmätyönohjauksessa

15.6.2023

Tiivistelmä

Esityksessä kuvattiin ryhmätyönohjauksen tavoitteita ja haasteita, joita etävälitteisyys näiden tavoitteiden saavuttamiselle voi tuottaa. Tutkimuksessa olemme tunnistaneet sellaisia työnohjaajan vuorovaikutuksellisia keinoja, jotka voivat auttaa näiden vuorovaikutuksellisten haasteiden ylittämisessä ja edistää uuden ymmärryksen muodostumista ja sosiaalisen läsnäolon kokemusta etävälitteisissä tapaamisissa. Tuloksemme antavat tietoa siitä, millaisia vuorovaikutuksellisia käytäntöjä lisäämällä ja vahvistamalla voidaan lisätä etäpalaverien hyödyllisyyttä.

Tausta

Tilaisuuteen osallistumisen pyrkimyksenä oli toisaalta jakaa autenttisiin työryhmien keskusteluihin perustuvaa etävuorovaikutusta koskevaa tutkimustietoa työ- ja organisaatiopsykologeille ja toisaalta saada lisää ajankohtaista tietoa siitä, miten etävuorovaikutusta, etätyöskentelyä, työyhteisön vuorovaikutusta ja teknologian vaikutuksia hyvinvointiin tutkitaan muualla. Osallistumisella pyrittiin myös edistämään ajankohtaisten tutkimustarpeiden tunnistamista.

Aineisto

Esitellyn tutkimuksen aineisto perustuu Työsuojelurahaston rahoittamaan tutkimukseen: Työryhmien etäpalaverien kuormittavuuden vähentäminen ja hyödyllisyyden lisääminen fysiologisten mittareiden avulla. Aineisto koostuu työnohjausistuntojen (24) videoista ja osallistujien arvioista koskien näiden tapaamisten yhteistyösuhdetta, hyödyllisyyttä ja kuormittavuutta. Tutkimuksessa analysointiin diskurssianalyysin ja keskustelun analyysin keinoin vuorovaikutusta hyödyllisiksi arvioiduissa episodeissa.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksessa tunnistimme 5 työnohjaajien hyödyntämää vuorovaikutuksellista strategiaa, jotka vaikuttivat edistävän jaettua reflektiota ja uuden ymmärryksen muodostumista etävälitteisissä työnohjaustapaamisissa. Nämä keinot auttoivat ylittämään aiemman tutkimuksen tunnistamia etävälitteisyyden tuottamia haasteita liittyen ohjattavien sitoutumiseen ja yhteisen ideoinnin vaikeuteen. On mahdollista, että samankaltaiset vuorovaikutustavat ovat hyödyllisiä myös muunlaisissa etäpalavereissa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tilaisuuteen osallistuminen tuotti minulle uusia ideoita liittyen sekä käytännön työskentelyyn organisaatioiden kanssa (systemaattisesti toteutetut ja arvioidut työyhteisöinterventiot) että tutkimukseen (uudenlaiset tavat arvioida ja tutkia työyhteisöinterventioiden vaikutuksia ja työyhteisöjen vuorovaikutusta). Toteutuessaan nämä ideat tuottaisivat käytännössä sovellettavaa tietoa työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa