Jaetut positiiviset tunteet työssä – toisten positiivisiin tunteisiin reagoiminen reagoivan henkilön näkökulmasta

Hanketiedot

Hankenumero
200034

Hakija
Miia Paakkanen

Toteuttaja
Miia Paakkanen

Lisätietoja
Miia Paakkanen
miia.paakkanen@live.fi

Toteutusaika
23.6.2020 - 27.6.2020

Työsuojelurahaston päätös
4.2.2020
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 125 euroa

Tiivistelmä

Positiivisten tunteiden jakamisen tärkeys sosiaalisten suhteiden laadulle ja hyvinvoinnille on osoitettu. Silti sen henkilön perspektiiviä, joka reagoi toisten positiivisiin tunteisiin, ei ole tutkittu organisaatiokontekstissa lähes lainkaan, vaikka juuri tämän henkilön rooli on osoitettu positiivisten tunteiden jakamisen prosessille kriittiseksi. Ymmärtääksemme tätä tärkeätä ilmiötä, esitämme teoreettisen kuvauksen toisten positiivisiin tunteisiin reagoimisen prosessista ja sen mekanismeista. Ehdotamme, että prosessi sisältää neljä vaihetta: tunteiden huomaaminen, välittämisen kokeminen, toiminta sekä tulkinta. Uusi ymmärrys toisten positiivisiin tunteisiin reagoivan henkilön prosessista voi auttaa edistämään toivottuja symmetrisiä tunteiden säätelyn tuloksia, lisätä työntekijöiden motivaatiota jakaa positiivisia tunnekokemuksiaan kollegalle, ja edesauttaa työntekijöitä kokemaan positiivisten tunteiden jakamisen hyötyjen vahvistavaa vaikutusta. Uuden ymmärryksen valossa artikkeli ottaa kantaa olemassa oleviin jaettujen positiivisten tunteiden konsepteihin, mukaan lukien positiivisuusresonanssi, korkealaatuiset yhteydet ja relaatioenergia. Lopuksi keskustellaan positiivisiin tunteisiin reagoimisen ja niiden jakamisen sekä vaikuttavan reagoimisen harjoittamisen seurauksista sosiaalisissa suhteissa työpaikoilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Miia Paakkanen