Jaksamista tukeva arvoterapeutti -koulutusmenetelmä työpaikoille

Hanketiedot

Hankenumero
210392

Hakija
Lanupe Oy - Lasten, nuorten ja perheiden osaamiskeskus

Toteuttaja
Hoo-Pee Sinervä Oy

Lisätietoja
Jaana Kinnunen
jaana.kinnunen@lanupe.fi

Toteutusaika
15.11.2021 - 1.4.2022

Työsuojelurahaston päätös
14.10.2021
25 000 euroa

Kokonaiskustannukset
49 857 euroa

Tulokset valmistuneet
9.6.2022

Tiivistelmä

Antaa kokeneelle työntekijälle uusi väylä omaan jaksamiseen sekä laadukkaamman hyvinvoinnin jakamiseen työpaikoilla arvoterapeutti-koulutusmenetelmän avulla. Koulutusmenetelmä opettaa ”mentoroimaan” organisaatioiden sisällä sekä vähentämään arvoristiriitoja elämän eri osa-alueilla. Menetelmä perustuu arvoterapiatutkimusten soveltamiseen sekä aiheeseen liittyvien suunnittelutyöpajojen tuotoksiin. Hektinen elämänmeno (24/7) on tuonut kaikille arvoristiriitoja eri elämän osa-alueiden välille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jaana Kinnunen

Tiedote

Jaksamista tukeva arvoterapeutti -koulutusmenetelmä tuo myönteisen ilmastomuutoksen työpaikoille

9.6.2022

Tiivistelmä

Koulutusmenetelmä muodostuu kahdeksasta moduulista. Tämän lisäksi jokaiseen moduuliin sisällytetään ns. asiantuntija- puheenvuoro ulkopuolelta.
Koulutusmenetelmä lähtee arvojen filosofisesta ja psykologisesta määrittelystä. Taustalla myös käsittelyssä itsetunto. Koulutusmenetelmä on tässä tapauksessa hermeneuttinen. Arvot, motivaatio ja tarpeet kietoutuvat yhteen tämän koulutusmenetelmän pohdinnoissa ihmisen käyttäytymisestä.
Koulutusmenetelmää tarvitaan, koska se tulee valmentamaan maahamme työpaikoille aivan uudenlaista otetta, mitä tulee henkiseen ja fyysiseen työsuojeluun. Arvoterapeutteina tulevat toimimaan ikääntyneet, kokeneet työntekijät, joiden motivaatio on vahva. Henkilöitä, joilla kompetenssi on kunnossa ja itsetunto terve

Tausta

Tavoitteena on antaa kokeneelle työntekijälle uusi väylä omaan jaksamiseen sekä laadukkaamman hyvinvoinnin jakamiseen työpaikoilla arvoterapeutti-koulutusmenetelmän avulla. Koulutusmenetelmän tavoite on opettaa ”mentoroimaan” organisaatioiden sisällä sekä vähentämään arvoristiriitoja elämän eri osa-alueilla. Hektinen elämänmeno 24/7 on tuonut kaikille arvoristiriitoja eri elämän osa-alueiden välille. Arvoristiriitojen vuoksi työyhteisöissä voidaan huonosti ja sairaspoissaolot ovat lisääntyneet.

Aineisto

Koulutusmenetelmä perustuu filosofiseen ja psykologiseen tieteenalaan. Useat tutkijat ovat käsitelleet arvojen määrittelyä teoksissaan (Keltikangas-Järvinen, Kant, Maslow, Pink, Herzberg, McClelland, Reiss, Niiniluoto, von Wright, Helkama, RB Cattell)
Koulutusmenetelmän esittelemistä työvälineistä, kartoituksista, toinen käsittelee HP Sinervän kehittelemää Työmoraalia. Toinen kartoitus käsittelee työn ja muun elämän arvoristiriitoja. Mitä arvot ovat konkreettisesti työssä ja muussa elämässä.

Menetelmät

Työnohjaus vahvistaa työntekijän omaa suhdetta työhön ja työssä kehittymiseen sekä organisaation strategiaa ja taloudellista kehitystä. Oppimiskäsitys luo perustan oman pedagogisen ajattelun ja käyttöteorian kehittämiseen. HP Sinervä on jo vuosia tutkinut arvokirjallisuutta organisaatioiden muutosprosesseissa, arvoihin ja etiikkaan liittyvää kirjallisuutta sekä organisaatioiden yrityskulttuureja. Sinervä on luonut kartoituksia, joiden avulla saadaan tietoa eri organisaatioiden arvomaailmoista.

Tulokset

Koulutusmenetelmä muodostuu kahdeksasta moduulista. Tämän lisäksi jokaiseen moduuliin sisällytetään ns. asiantuntija- puheenvuoro ulkopuolelta. Myös menetelmään kuuluu olennaisesti hahmo nimeltä Arvo T Jalkanen, joka tuo esille omaa elämäänsä jaksamisen ja näiden teemojen näkökulmasta. Menetelmä käyttää apunaan myös jokaisen moduulin yhteydessä tehtävää “tsekkausta” opitusta. Myös työkirjaa henkilökohtaisesta oppimisesta ja reflektoinnin havainnoista pidetään koko opintojen ajan.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Arvoterapeutti-menetelmä valmentaa maahamme työpaikoille uudenlaista otetta, mitä tulee henkiseen ja fyysiseen työsuojeluun. Arvoterapeutteina tulevat toimimaan kokeneet työntekijät, joiden motivaatio on vahva. Koulutusmenetelmä antaa mahdollisuuden parantaa asenneilmastoa ja lisää hyvinvointia. Nyt ymmärretään se, että perheet ovat usein työelämän pyörteissä. Arvoristiriidat perheen, harrastusten ja työelämän välillä kasvavat, kun hektisyys kasvaa. Arvoterapeuteille on suuri tarve työelämässä.

Aineisto

Lanupe Oy / Tähtivalmennus ja Hoo-Pee Sinervä Oy. Jaksamista tukeva arvoterapeuttikoulutusmenetelmä. Loppuraportti. 2022. Avaa