Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n henkilöstö työkulttuurin kehittäjänä, ylivertaisen asiakaskokemuksen tuottajana ja alueen elinvoiman rakentajana

Hanketiedot

Hankenumero
117336

Hakija
Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Toteuttaja
Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Lisätietoja
Simo Kaksonen
simo.kaksonen@jarvisaimaanpalvelut.fi

Toteutusaika
2.10.2017 - 1.8.2018

Työsuojelurahaston päätös
11.10.2017
26 004 euroa

Kokonaiskustannukset
52 008 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2018

Tiivistelmä

Järvi-Saimaan Palvelut Oy rakentaa alueen elinvoimaa ja menestystä panostamalla henkilön osaamiseen ja sen kehittämiseen. Uskomme, että menestys tulee työnilosta ja kehittämisen kulttuurista. Siitä, että ihmisillä on mahdollisuus kehittää ja kehittyä, etsiä uudenlaisia tapoja työn sisällön ja osaamisen rikastamiseen. Muuttuvassa työelämässä sen katsotaan olevan avaintekijöitä. Asiakkaiden odotukset ja vaatimukset tulevat nousemaan, asiakaskokemus nousee keskiöön. Maakuntauudistus tulee mullistamaan myös kuntien teknisillä sektoreilla tehtävää työtä. Tämä työ on koettu perinteisesti tukipalveluiksi, joissa asiakasrajapintaa ei ole tarvinnut huomioida. Tämä on leimannut kaikkia matalan tuottavuuden työtehtäviä. Muutos on mahdollista tehdä, mutta tämä tarkoittaa samalla hyvin voimakasta panostusta kehittämisen kulttuurin omaksumiseen ja keskittymistä hyvän asiakaskokemuksen luomiseen, työskentelyä siten, silloin ja siellä, että asiakas hyötyy siitä eniten. Halu kehittämiseen ja hyvän asiakaskokemuksen luomiseen on noussut esille erityisesti henkilöstön kanssa käydyissä ryhmäkehityskeskusteluissa. Niiden voi nähdä vaikuttavan suoraan työniloon ja –innostukseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Simo Kaksonen

Tiedote

Järvi-Saimaan Palveluiden työhurjat kehittämisen imussa

1.8.2018

Järvi-Saimaan Palvelut Oy kehittää työkulttuuriaan jatkuvasti. Yrityksessä uskotaan, että uudistaminen ja uudistuminen ovat ainoa turva jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Yritys on noussut edelläkävijäksi henkilöstöstä lähtevän kehittämiskulttuurin rakentamisessa.

Kehitysjohtaja Simo Kaksosen mukaan asiakasrajapinta on muuttunut pikemminkin yhdyspinnaksi. Kehittämis- ja kehittymisintoiset työhurjat ovat digitalkkareita, sisustavia siivoojia, elämyskokkeja ja maankäyttömestari, jotka luovat joka päivä nahkansa ja tarjoavat ylivertaisia asiakaskokemuksia alueelle ja asukkaille.

Järvi-Saimaan Palvelut on Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien sekä Essoten (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä) omistama yhtiö, jonka toimii koko Etelä-Savossa.

Työkulttuuriin panostettiin Työsuojelurahaston tukemassa kehittämishankkeessa. Ulkopuolisena asiantuntijana toimi Tamora Oy, jonka perustehtävä liittyy yhteiskunnan rakenteiden asiakaslähtöiseen uudistamiseen ja julkisen johtamisen kehittämiseen.

Kuudella linjalla ketteriä kokeiluja

Hankkeessa hyödynnettiin työn tulevaisuutta sekä työniloa ja innostusta käsitteleviä katsauksia ja tutkimuksia.

Henkilöstö, 140 työntekijää, jakautui oman valintansa perusteella kuuteen linjaan. Linjat olivat: 1. Erinomainen asiakaskokemus, 2. Olisiko minusta myyjäksi? 3. Hankalat asiakastilanteet, 4. Digitaalisissa kanavissa, 5. Verkostot ja kumppanuudet, 6. Mainekuvan rakentaminen.

Linjojen sisällä otettiin kehittämisaskeleet ja vietiin läpi kaikkiaan 200 kokeilua. Myös linjojen välillä tehtiin yhteistyötä siiloutumisen välttämiseksi.

Ylpeys omasta työstä kannustaa eteenpäin

Hanketta ulkopuolisena asiantuntijana luotsannut Kirsi Parviainen Tamorasta sanoo, että tänä päivänä parhaat kehittäjät löytyvät yrityksen sisältä. Kukaan ulkopuolinen ei pysty sanomaan, mitä työssä tulisi kehittää ja miten se tehtäisiin. Kehittäminen kuuluu kaikille.

Järvi-Suomen Palveluista ei enää voida puhua perinteisenä kunnallisena tukipalveluita tuottavana organisaationa, kun henkilöstölähtöisesti on etsitty ja löydetty uudenlaisia tapoja työn sisällön ja osaamisen rikastamiseen ja asiakaslähtöisyyden huomioimiseen.

Ylpeys omasta työstä ja työtoverin saavutuksista on noussut, mikä kannustaa koko ajan eteenpäin.

Kehittämishankkeessa tällainen ajatusmaailma ja tapa toimia ovat ottaneet pysyvän sijan henkilöstön toiminnassa.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Avaa

. 16 sivua.