Jatkuva oppiminen luo hyvinvointia

Hanketiedot

Hankenumero
210013

Hakija
Tarja Kallonen

Toteuttaja
Tarja Kallonen

Lisätietoja
Tarja Kallonen
tarja.kallonen1@gmail.com

Toteutusaika
1.4.2021 - 31.5.2021

Työsuojelurahaston päätös
8.2.2021
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
4 000 euroa

Tiivistelmä

Kirja on tarkoitettu edistämään jatkuvaa oppimista. Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan tarvetta kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Toimialana on finanssiala, mutta kirjan sanoma on sovellettavissa yli toimialarajojen.

Jatkuva oppiminen läpi koko eliniän on tullut yhä tärkeämmäksi niin yhteiskunnan, yritysten kuin yksilönkin kannalta. Sen rooli kilpailutekijänä, tuottavuuden kasvattajana sekä työhyvinvoinnin lisääjänä on kiistaton.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tarja Kallonen