Jatkuva oppiminen luo hyvinvointia

Hanketiedot

Hankenumero
210013

Hakija
Tarja Kallonen

Toteuttaja
Tarja Kallonen

Lisätietoja
Tarja Kallonen
tarja.kallonen1@gmail.com

Toteutusaika
1.4.2021 - 15.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
8.2.2021
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
4 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2021

Tiivistelmä

Kirja on tarkoitettu edistämään jatkuvaa oppimista. Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan tarvetta kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Toimialana on finanssiala, mutta kirjan sanoma on sovellettavissa yli toimialarajojen.

Jatkuva oppiminen läpi koko eliniän on tullut yhä tärkeämmäksi niin yhteiskunnan, yritysten kuin yksilönkin kannalta. Sen rooli kilpailutekijänä, tuottavuuden kasvattajana sekä työhyvinvoinnin lisääjänä on kiistaton.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tarja Kallonen

Tiedote

Jatkuva oppiminen - työelämän tärkein taito

15.6.2021

Tiivistelmä

Elinikäisestä oppimisesta on kirjoitettu ja puhuttu todella paljon. Opetusviranomaiset sekä HR-johtajat ovat tuoneet selkeästi esille jatkuvan oppimisen tärkeyttä. Valitettavan harvoin on selvitetty, mitä yritysten ylin johto ajattelee asiasta, ja mitä he ovat valmiita tekemään asian eteen ja kuinka sitoutuneita he ovat kehittämään henkilöstöään. Haastattelut avaavat eri yritysten osaamisen kehittämisen strategioita ja toimenpiteitä.
Aineistotutkimus ja haastattelut avaavat tekoälyn ja alustojen mahdollisuuden lisätä osaamista. Tärkeä havainto oli henkilöstön hyvinvoinnin, yritysten tuottavuuden ja osaamisen yhteys.

Lähtökohdat

Menetelmänä oli aineistotutkimus ja laajat haastattelut. Finanssialan yritysten korkeimmalla johdolla oli kaikilla sama tavoite osaamisen vahvistamiseen, keinot ovat erilaisia kuten kuuluukin olla. Lähes kaikissa yrityksissä jatkuva oppiminen on nostettu osaksi yrityksen strategiaa, arvoja ja visiota. Tämä onkin tärkeä viesti koko organisaatiolle. Tavoitteen toteuttaminen ja tulosten mittaaminen ovat keskeistä lopullisten tulosten saavuttamisen kannalta.

Aineisto -Mitä aineistoja, tutkimuksia yms. hyödynsit tietokirjassasi.

Tämän kirjan kirjoittamista varten on haastateltu erilaisia alansa osaajia ja on tutustuttu laajasti erilaisiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Lisäksi hyvinvointivalmentajat, kansainväliset osaajat sekä tekoälyn osaajat ovat antaneet näkemyksensä. Kirjassa on hyödynnetty julkisia tilastoja ja tuoreimpia tutkimuksia mm. ketterästä oppimisesta. Kirjan loppuun on koottu listaus lähteistä.

Menetelmät

Menetelmänä oli aineistotutkimus ja laajat haastattelut. Kirjaan on kerätty tuoreimmat tilastot, tutkimustulokset ja kirjallisuuslähteet. Haastateltavina oli finanssialan yritysten ylin johto, tekoälyasiantuntijat ja kotimaiset sekä kansainväliset osaamisen kehittämisen asiantuntijat. Kirjaan on koottu myös parhaat käytännön esimerkit ja toimenpideohjeet.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Haastattelujen perusteella myönteinen tulos on se, että finanssialan yritysten ylin johto pitää jatkuvaa oppimista erittäin tärkeänä omissa organisaatioissaan. Työmarkkinaosapuolet pitivät osaamista merkittävänä yhteisenä tulevaisuustavoitteenaan. Osaaminen linkittyy hyvinvointiin ja tuottavuuteen. Kirja antaa käytännön keinoja jatkuvaan oppimiseen. Lisäksi kirjan tavoitteena on, että kirjan lukijoille syttyy oman osaamisen kehittymiskipinä.

Aineisto

Jatkuva oppiminen – työelämän tärkein taito tietokirjan sisällysluettelo Avaa

Tarja Kallonen, Annemari Kuhmonen. 2021. Jatkuva oppiminen – työelämän tärkein taito. Kauppakamari
https://www.kauppakamarikauppa.fi/collections/koko-valikoima/products/jatkuva-oppiminen-tyoelaman-tarkein-taito