Johtajan itsetuntemus ja moninaisuuden johtaminen -kirja

Hanketiedot

Hankenumero
115020

Hakija
Sari Ajanko

Toteuttaja
Sari Ajanko

Lisätietoja
Sari Ajanko
sari.ajanko@diversitas.fi

Toteutusaika
1.4.2015 - 31.7.2015

Työsuojelurahaston päätös
9.2.2015
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 500 euroa

Tulokset valmistuneet
31.7.2015

Tiivistelmä

Hanke: Kirjan ”Johtajan itsetuntemus ja moninaisuuden johtaminen” (työnimi) käsikirjoituksen loppuun saattaminen kevätkaudella 2015. Kirja ilmestyy syksyllä 2015, kustantajana Suomen Liikekirjat.

Kirja pohjautuu teorian ohella kirjoittajan omakohtaisiin kokemuksiin johtajana ja yritysvalmentajana. Lisäksi toteutetaan johtajahaastatteluja.

Tällä kirjalla kirjoittaja haluaa tuoda suomalaiseen johtamiskeskusteluun ymmärryksen johtajan itsetuntemuksen merkityksestä sekä käsitteet moninaisuus ja moninaisuuden johtaminen.

Kirjan kattoteemana on tunneäly, joka on perinteistä älykkyyttä, koulutusta ja työkokemustakin merkittävin työmenestyksen tekijä. Tunneälyä voi mitata ja sitä voi kehittää. Eräs konkreettisimmista kehittämiskeinoista on lisätä omaan ja muiden persoonaan liittyvää syvällistä ymmärrystä.

Kirja pureutuu teemaan, joka haastaa jokaista johtajaa, esimiestä, tiimiä jo työyhteisöä: Ihmisten erilaisuus. Sanalla moninaisuus tarkoitetaan tässä erityisesti näkymättömintä ja tiedostamattominta aluetta: persoonien erilaisuutta. Kun asiaa ei tiedosteta, jää yksilöiden ja tiimien paras potentiaali saavuttamatta.

Samanaikaisesti kun moninaisuus haastaa, se on myös työelämän tulevaisuudelle ja tulevaisuuden johtamiselle merkittävä mahdollisuus. Tiimit, joissa moninaisuutta arvostetaan, tekevät parempaa tulosta ja yksilöt voivat paremmin. Tämä edellyttää moninaisuuden tietoista johtamista, jonka edellytyksenä ja perustana ovat johtajan ihmistuntemus – ja itsetuntemus.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sari Ajanko

Tiedote

Asiantuntijatyössä jokainen on johtaja

31.7.2015

Tämän päivän asiantuntijatyöyhteisöissä jokainen on johtaja,
todetaan huhtikuussa 2016 ilmestyvässä johtamisen opaskirjassa.

Jokainen johtaa työyhteisössä itseään ja muita, erilaisia
asioita ja projekteja. Johtamalla jokainen vaikuttaa ihmisiin
ympärillään. Todellisen johtajan tunnistaa siitä, että hänen
ympärillään ei ole seuraajia tai alaisia vaan toisia johtajia. Näin
todetaan uudessa johtamista käsittelevässä kirjassa.

Johtajan itsetuntemus ja moninaisuuden johtaminen -kirja
julkaistaan huhtikuussa 2016. Yritysvalmentaja
Sari Ajangon kirjan kustantaa Suomen Liikekirjat.
Kirja on suunnattu johtajille – niin konkareille kuin
johtamistehtävästä haaveileville. Kirjassa käytetään tietoisesti
sanaa johtaja, koska pohjalla on ajatus, että jokainen, joka ottaa
laajempaa vastuuta, johtaa itseään ja vaikuttaa toisiin, on
työyhteisössä johtaja.

Erilaisuus on hyvä juttu

Johtamiskirjallisuus on perinteisesti keskittynyt erilaisuuteen
mustavalkoisesti ja halunnut nähdä sen voitettavana haasteena. Niin
kauan kuin puhutaan erilaisuuden hyväksymisestä, ollaan vielä
vanhassa paradigmassa. Uutta paradigmaa on se, ettei ihmisten
johtamista enää ajatella pehmeänä asiana, vaan keskeisenä
johtamisosaamisena.

Tulevaisuuden johtaminen pohjautuu entistä enemmän johtajan
itsetuntemukseen ja kykyyyn johtaa itseä. Tulevaisuuden johtaja
tulee nopeutuvassa ja aina kompleksisemmassa toimintaympäristössä
tarvitsemaan jokaisen työntekijän parhaan potentiaalin ja
näkökulmat. Moninaisuuden johtaminen vaatii toteutuakseen
johtajalta itsetuntemuksen ohella syvällistä ihmistuntemusta. Kun
moninaisuus on tietoisesti johdettua, voidaan parantaa sekä
tuloksentekokokykyä, muutoskyvykkyyttä että työhyvinvointia.

Kirjan kirjoittaja Sari Ajanko on yrittäjä ja yritysvalmentaja,
joka on toiminut valmennusalalla vuodesta 2008 lähtien. Hänellä on
itsellään lähes 15-vuotinen johtamiskokemus. Hän on
kansainvälisesti sertifoitu ammatticoach ja johdon työnohjaaja,
jolla on takanaan yli tuhat tuntia coaching-työtä. Hän on
valmentanut johtajia ja esimiehiä yksilöinä, ryhminä ja tiimeinä.
Työsuojelurahasto on tukenut Ajangon kirjoittamistyötä
stipendillä.

 

 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Ajanko Sari. 2016. Moninaisuuden johtaminen – ytimessä johtajan itsetuntemus. Suomen Liikekirjat. ISBN: 978-951-915-538-8 www.liikekirjat.fi/catalog/moninaisuuden-johtaminen. http://www.liikekirjat.fi/catalog/moninaisuuden-johtaminen/