Johtajuus ja työhyvinvointi muuttuvassa työelämässä. Kansainvälinen tutkijavierailu Monash yliopiston HR-tutkimusryhmään Australiaan

Hanketiedot

Hankenumero
113023

Hakija
Liisa Mäkelä

Toteuttaja
Liisa Mäkelä

Lisätietoja
Liisa Mäkelä
liisa.makela@uwasa.fi

Toteutusaika
1.10.2013 - 31.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2013
3 500 euroa

Kokonaiskustannukset
28 400 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2013

Tiivistelmä

Tämän tutkijavierailun tavoitteena on tuottaa suomalaista työelämää hyödyttävää tietoa yhteistyössä kansainvälisten tutkijoiden kanssa. Vierailu ajoittuu 1.10-31.12. 2013 väliselle ajalle. Vierailun aikana on erinomainen mahdollisuus jakaa kokemuksia, syventää ymmärrystä ja oppia näissä kulttuurisesti erilaisissa konteksteissa olevista työyhteisöistä ja niissä tehdyistä tutkimuksista. Tutkijavierailun kohteessa, Australiassa, Monash yliopistossa (Melbourne) tehdään ansiokasta työelämäntutkimusta ja vierailun aikana yhteistyötä tehdään muun muassa Professori Helen de Cierin ja Audra Mockaitisin kanssa. Vierailun aikana tulen toimimaan vierailevana tutkijana HR-painotteisessa tutkimusryhmässä ja vierailun aikana teemme yhteistyössä mm. johtajuuteen ja työhyvinvointiin liittyvää tutkimusta käyttäen empiirisenä aineistona esimerkiksi Työsuojelurahaston rahoittamassa LÄIKE-hankkeessa kerättyä aineistoa (yhteiskirjoittamisessa mukana myös Prof. Riitta Viitala) ja tehtävä tutkimus kohdistuu esimiesten hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Liisa Mäkelä

Tiedote

Tietoisuustaitoa lähiesimiestyöhön

31.12.2013

Vaasan yliopiston tutkijatohtori
Liisa Mäkelä teki tutkijavierailun
australialaiseen Melbournen Monash-yliopistoon lokakuusta 2013
vuoden loppuun. Mäkelä paneutui erityisesti johtajuuteen ja
hyvinvointiin. Tämä toteutui henkilöstöhallinnon (HR)
tutkimusryhmässä, jota johti professori
Helen DeCier. Työsuojelurahasto tuki Mäkelän
Australia-vierailua stipendillä.

Mäkelä osallistui työpajoihin ja seminaareihin. Omasta
tutkimuksestaan hän järjesti Monashin johtamisen laitokselle
seminaarin, jossa hyödynsi Läike -hankkeen (
TSR 110314) aineistoa. Työsuojelurahasto on
rahoittanut kyseistä hanketta. Mäkelä suunnittelee yhteisen
aineiston keruuta myös Brisbanen johtajuustutkijoiden kanssa.

Mäkelä luonnehtii, että työ eri ympäristöissä antoi erinomaisen
näkökulman myös suomalaiseen työelämään. Hän pitää tarpeellisena
varsinkin kansainvälistä vertailevaa tutkimusta.

Mindfulness-opit säväyttivät

Monash-yliopistossa Mäkelä mieltyi etenkin mindfulness eli
tietoisuustaitotutkimukseen ja -kehittämiseen. Kyseinen työ on
Mäkelän mukaan Monashissa maailmanlaajuisesti arvostettua ja
ainutlaatuista.

Mäkelä osallistui neljään mindfulness-ohjelmaan, myös
kouluttajakoulutukseen. Koulutusta järjestivät alan uranuurtajat,
ja Mäkelä arvioi saaneensa valmiuksia tuoda esimerkiksi
stressinhallintavalmennusta suomalaiseen työelämään.

Mäkelä katsoo, että mindfulness pitäisi tuoda nykyistä vahvemmin
työpaikkojen kehittämiseen. Hän mainitsee Läike-hankkeessa
kokeiltujen ja kehitettyjen työpajojen yhdeksi
mindfulness-ohjelmien soveltamispaikaksi. Erityisen hyödylliseksi
Mäkelä arvioi mindfulness-opit lähiesimiestyön kehittämisessä.

Esimiestutkimukseen eväitä

Liisa Mäkelä arvioi tutkijavierailunsa edistäneen sitä, että
johtajuuden ja hyvinvoinnin tarkastelut turvallisuuden ja terveyden
näkökulmista vahvistuvat. Tärkeää on nostaa myös psykologisen
turvallisuuden näkökulmaa. Australia-vierailulla Mäkelä keräsi myös
aineistoa kansainväliseen vertailututkimukseen.

Mäkelä kirjoittaa Helen De Cierin ja Vaasan yliopiston johtamisen
professori
Riitta Viitalan kanssa artikkelia esimiesten
työhyvinvoinnista. Artikkeli on tarkoitus lähettää kansainväliseen
tiedelehteen kesäkuuhun 2014 mennessä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Katso myös tutkimus- ja kehitysmääräraha 110314:

Lähijohtamisen kehittämisellä parempaa työhyvinvointia ja tuloksellisuutta (LÄIKE). https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=110314