Johtajuus julkisessa terveydenhuollossa lääkäri- ja hoitajajohtajien kokemana -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
116217

Hakija
Anne Koskiniemi

Toteuttaja
Anne Koskiniemi

Lisätietoja
Anne Koskiniemi
anne.koskiniemi@ulapland.fi

Toteutusaika
1.9.2016 - 31.8.2017

Työsuojelurahaston päätös
14.6.2016
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2017

Tiivistelmä

Väitöstutkimuksessa paneudutaan julkisen terveydenhuollon johtajuuteen johtamisen psykologian näkökulmista. Terveydenhuollon työyhteisöissä muun muassa moniammatillisuus, vahvat ammattikunnat, ja kliinisen osaamisen painotus haastavat ja ohjaavat johtajuuden toteutumista. Johtajuuden suhde kliiniseen työhön onkin tärkeää huomioida johtamisjärjestelmän ja -kulttuurin kehittämisessä, mutta ei ole itsestäänselvää, millä tavoin. Tutkimuksessa selvitetään lääkäri- ja hoitajajohtajien kokemuksia johtajuudesta, sen sisällöistä ja rakentumisesta, siihen kytkeytyvistä yksilöllisistä, autenttisista kokemus- ja toimintatavoista, sekä kliinisen työn ja oman kliinisen ammatti-identiteetin suhteesta johtamiseen.

Väitöstutkimus on osa Lapin yliopiston Inhimillisesti tehokas johtaminen-tutkimushanketta (2013-2016), jota rahoittaa Työsuojelurahasto sekä Lapin- ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit. Tutkimuksellisia valintoja ohjaa eksistentialistinen fenomenologia, joka toimii samalla laajempana lähestymistapana tutkittavaan ilmiöön. Tutkimusaineisto koostuu 25:stä lääkäri- ja hoitajajohtajan avoimesta haastattelusta, jotka on toteutettu Lapin- ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä. Tutkimustulokset tukevat johtajuuskokemusten ja -todellisuuden ymmärtämisen kautta terveydenhuollon johtamisen kehittämistä.

Tulokset raportoidaan neljässä (4) vertaisarvioidussa julkaisussa vuosien 2015-2018 aikana sekä vuonna 2018 ilmestyvässä väitöskirjassa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Koskiniemi

Tiedote

Sairaalan johtajille tärkeintä on hyvä hoito

31.8.2017

Lapin yliopiston väitöskirjatutkija Anne Koskiniemi tekee johtamisen psykologian väitöskirjaa julkisen terveydenhuollon johtamisesta. Koskiniemi korostaa sitä, että hoitajajohtaja tuntee työnsä mielekkääksi vain, jos näkee niin sanotun papereiden pyörittelyn edistävän laadukasta potilashoitoa. Johtajuus tuntuu hankalalta, jos ei näe hallinnollisella työllä yhteyttä kliinisen työn parantamiseen. Esimerkiksi jotkut esimieskokoukset tuntuvat turhilta.

Koskiniemi haastatteli vuonna 2014 Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireistä 13 lääkärijohtajaa ja 12 hoitajajohtajaa. Johtajista useimmat olivat halunneet tehtäväänsä.

Johtajan oltava läsnä

Johtaminen perustuu työyhteisössä läsnä olemiseen, mikä mahdollistaa työntekijöihin tutustumisen, työntekijöiden työn näkemisen ja palautteen antamisen oikealla hetkellä.

Lisäksi läsnäolo mahdollistaa työntekijöille johtajan kokemisen johtajana – näin esimies–alaissuhteet voivat vahvistua.

Vaikka kaikki epäselvyydet hankaloittavat johtamistyötä, silti lähes kaikki Koskiniemen haastateltavat ilmaisivat haluavansa johtaa hyvin. Kaikkien johtajien mielestä kliinistä työtä on hallittava vähintään jonkinasteisesti.

Hyvät työtavat esiin, eivät vain tutut

Johtajat pitävät toiminnan kehittämistä johtajalle tärkeänä. Se mahdollistuu, kun havainnoidaan hyödyllisiä ja hyödyttömiä työtapoja.

Koskiniemi päättelee, että johtajat näkevät selvästi, kuinka asioita ei pidä tehdä siten kuin tehdään vain siksi, että siten on aina tehty.

Sairaalaorganisaatio kuitenkin koetaan hierarkkiseksi, taipumattomaksi ja hitaaksi. Monet moniportaiset johtamistasot ja junnaaminen vanhakantaisissa toiminta- ja ajattelumalleissa hankaloittaa kehittämistä ja johtamista.

Kehittämistä rikastaa johtajien ja johdettavien yksilöllisyys. Joka haastateltava oli itse muodostanut oman käsityksensä ihmisten johtamisesta ja toteutti sitä omalla tyylillään. Koskiniemi sanookin, että johtamistavan pääpiirteet voivat olla samoja, mutta johtaminen on yksilöllistä.

Stipendillä luku kirjaan ja artikkeli lehteen

Työsuojelurahaston stipendivuotenaan Koskiniemi julkaisi väitöstutkimusaineistoonsa pohjaavan luvun Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen -kirjassa (Tampere University Press 2016).

Koskiniemi, Hanna Vakkala ja Ville Pietiläinen kirjoittivat englanninkielisen artikkelin, joka julkaistaneen terveydenhuollon tieteellisessä johtajuuslehdessä.

Lisäksi Koskiniemi aloitti väitöskirjan viimeisen osajulkaisun kirjoittamisen. Hän arvelee väitöstilaisuutensa koittavan kesällä 2019. Tuleva väitöskirja on osa Työsuojelurahaston rahoittamaa Inhimillisesti tehokas johtaminen -hanketta (TSR 113094).

Toimittaja
Hannu Kaskinen