Johtaminen asiantuntijoiden tulevaisuuksien kuvina vuonna 2030.

Hanketiedot

Hankenumero
118024

Hakija
Vuokko Pihlainen

Toteuttaja
Vuokko Pihlainen

Lisätietoja
Vuokko Pihlainen
vuokko.pihlainen@student.uef.fi

Toteutusaika
4.6.2018 - 11.6.2018

Työsuojelurahaston päätös
8.2.2018
700 euroa

Kokonaiskustannukset
700 euroa

Tulokset valmistuneet
11.6.2018

Tiivistelmä

Osallistumista konferenssiin Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing 4th European Conference 4.6.-6.6.2018 Cambridge, UK, Työsuojelurahasto on tukenut matkastipendillä (nro 118024). Konferenssin teemana on Leading nurses in times of change: Education, Research and Practise. Siellä pidettävä esitelmä on Johtaminen asiantuntijoiden tulevaisuuksien kuvina vuonna 2030 (Leadership and management as the experts’ images of the futures in 2030). Esityksessä kuvataan suomalaisten terveydenhuollon johtamisen asiantuntijoiden käsityksiä johtamisesta tulevaisuudessa. Aineisto kerättiin Argumentoivalla Delfoi-menetelmällä. Asiantuntijoiden käsityksistä muodostui erilaisia tulevaisuuksien kuvia johtamisen orientaatiosta ja organisoinnista. Konferenssin materiaali on käytettävissä konferenssin päättymisen jälkeen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Vuokko Pihlainen

Tiedote

Asiantuntijat visioivat johtamista vaisusti

11.6.2018

Kliinisen hoitotyön asiantuntija Vuokko Pihlainen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä osallistui hoitotyön konferenssiin, joka järjestettiin 4.–6. kesäkuuta 2018 Ison-Britannian Cambridgessä.

Pihlainen on myös Itä-Suomen yliopiston tohtoriopiskelija. Konferenssissa hän esitteli tekeillä olevan väitöskirjansa tuloksia johtamisesta. Esitys perustuu artikkelikäsikirjoitukseen, joka on arvioitavana kansainvälisessä lehdessä.

Esityksen mukaan suomalaisten asiantuntijoiden tulevaisuuksien kuvat johtamisesta ovat melko varovaisia, toisaalta useimmat näkivät jakamisen tärkeäksi johtamisessa.

Pihlainen päättelee, että tulevaisuudessa johtaminen ja johtamisen järjestäminen tarvitsevat uusia muotoja. Nämä vaativat nykyistä laajempaa ajattelua erityisesti sairaalaympäristössä.

Pihlaiselle oli tärkeää tutustua muihin terveydenhuollon johtamisen väitöstutkijoihin. Tilaisuudessa ilmeni, että terveydenhuollon ajankohtaiset aiheet ovat melko samanlaisia kaikkialla, kulttuurieroista huolimatta.

Pihlaisen se näkemys vahvistui, että Suomessa asiat ovat aika hyvin terveydenhuollossa sekä ammattilaisten että potilaiden kannalta.

Pihlainen kertoo saaneensa konferenssissa uusia näkökulmia omaan kirjoitustyöhönsä. Hän verkostoitui sveitsiläisten, ruotsalaisten, italialaisten, brittien, hollantilaisten ja amerikkalaisten kanssa.

Työsuojelurahasto oli myöntänyt Pihlaiselle matkastipendin konferenssimatkaa varten.

Toimittaja
Hannu Kaskinen