Johtaminen uudelle tasolle fasilitointi- ja vuorovaikutustaitoja kehittämällä Tammelan kunnassa

Hanketiedot

Hankenumero
220234

Hakija
Tammelan kunta

Toteuttaja
Tammelan kunta

Lisätietoja
Taavi Leinikka
taavi.leinikka@tammela.fi

Toteutusaika
8.8.2022 - 2.11.2023

Työsuojelurahaston päätös
21.6.2022
18 287 euroa

Kokonaiskustannukset
36 574 euroa

Tiivistelmä

Tammelan hankkeessa kehitetään valmentavaa ja osallistavaa johtamista sekä fasilitointi- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi hiljaisen tiedon keräämiselle kehitetään menetelmiä. Tarve on lisätä vertaisoppimista sekä tietoisuutta eri yksiköiden työtehtävistä ja prosesseista. Hanke antaa myös mahdollisuuden hyvien käytäntöjen etsimiseen vastaavassa tilanteessa olevista organisaatioista ja vertaisverkoston rakentamiseen. Asiantuntijoina toimivat Valmennustrio, Valmennustalo Virta ja Crealife.

Hankkeen vastuuhenkilö

Taavi Leinikka