Johtamis- ja toimintakulttuurin alueellinen muutoshanke mielenterveys- ja päihdeasumisen toimialalla

Hanketiedot

Hankenumero
210166

Hakija
Attendo Oy

Toteuttaja
Kanttarelli Invest Oy

Lisätietoja
Susanna Lauhava
susanna.lauhava@attendo.fi

Toteutusaika
1.4.2021 - 31.5.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.4.2021
3 010 euroa

Kokonaiskustannukset
6 020 euroa

Tiivistelmä

Johtamisen kehittäminen prosessikonsultoinnin ja SIMOL-mallin (Social Identity Model of Organizational Leadership) avulla. Hankkeen tarkoituksena on rakenteiden tarkoituksenmukainen kehittäminen. Kuinka johtajat luovat ja vahvistavat yhteisiä toimintatapoja ja-käytänteitä sekä kuinka ne viedään yksikköjen arkeen? Samalla pyritään tunnistamaan ennaltaehkäisevästi työhön kohdistuvia kuormitustekijöitä. Tavoitteena on kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin parantaminen. Hankkeen palveluntarjoajana toimii Työnohjaus ja konsultointi Näkymä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Susanna Lauhava