Johtamisen kehittäminen hotelli- ja ravintola-alalla johtamisen tavoitetilan muotoilulla ja suunnitelmalla arkeen viemiseksi

Hanketiedot

Hankenumero
230002

Hakija
St. George Oy

Toteuttaja
Timanttia Consulting Oy

Lisätietoja
Jukka Räisänen
jukka.raisanen@choice.fi

Toteutusaika
3.4.2023 - 30.11.2023

Työsuojelurahaston päätös
17.3.2023
12 435 euroa

Kokonaiskustannukset
24 870 euroa

Tiivistelmä

Tavoitteena kehittää organisaation johtamiskulttuuria määrittämällä yhtenäiset johtamiskäytännöt ja toimintatavat, antaa työyhteisölle standardit minkälaista johtamista organisaatiossa on lupa odottaa, edistää samanarvoisuutta ja työhyvinvointia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jukka Räisänen