Johtamisen kehittäminen systeemisen ymmärryksen avulla

Hanketiedot

Hankenumero
180197

Hakija
EVRY Finland Oy

Toteuttaja
Corein Oy

Lisätietoja
Milla Lintervo
milla.lintervo@evry.com

Toteutusaika
18.12.2018 - 19.10.2019

Työsuojelurahaston päätös
20.12.2018
16 937 euroa

Kokonaiskustannukset
33 874 euroa

Tiivistelmä

EVRY Finlandissa on valittu johtamisen (leadership) kehittäminen vuoden 2019 keskeiseksi tavoitteeksi perustuen syksyllä 2018 toteutettuun henkilöstömittaukseen. Johtamisen kehittämiseltä toivotaan itseohjautuvuuden ja työn hallinnan kokemuksen tukemista sekä aiempaa ihmislähtöisemmän johtamisajattelun juurruttamista. Johtamisen kehittämisen pilottikohteeksi valittiin pääosin Jyväskylässä toimiva Construction-yksikkö, sillä tässä yksikössä on koettu johtamiseen ja työn hallintaan liittyviä haasteita muita yksiköitä enemmän. Hankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat:
• Syvempien syiden tunnistaminen toiminnassa koettuihin haasteisiin
• Ihmisjohtamisen (leadership) kehittäminen ja esimiestoiminnan tukeminen
• Henkilöstön osallistaminen kehittämiseen
• Dialogin kehittäminen läpi yksikön

Hankkeen vastuuhenkilö

Milla Lintervo