Julkisten rakennusten ilmanvaihdon käyttöaikojen vaikutus työolosuhteisiin ja sisäilman laatuun

Hanketiedot

Hankenumero
180094

Hakija
Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Risto Kosonen
risto.kosonen@aalto.fi

Toteutusaika
1.1.2019 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
4.12.2018
170 000 euroa

Kokonaiskustannukset
245 229 euroa

Tiivistelmä

Julkisissa rakennuksissa kuten kouluissa, päiväkodeissa ja kaupunkien/kuntien virastoissa työskentelee kymmeniä tuhansia suomalaisia. Erityisesti koulujen sisäilmaongelmat ovat olleet viime aikoina esillä ympäri maata, kun uudehkoistakin kouluista on jouduttu siirtymään väistötiloihin henkilökunnan ja oppilaiden terveysongelmien takia. Julkiset rakennukset ovat ilmanvaihdon toimivuuden kannalta haastavia johtuen suuresta ihmismäärästä lattianeliömetriä kohden. Ilmanvaihtojärjestelmien oikea mitoitus ja oikeaoppinen käyttö ovat tästä syystä näissä rakennuksissa ensiarvoisen tärkeitä. Nykytekniikka mahdollistaa järjestelmien entistä tarkemman monitoroinnin ja ohjauksen, mutta nykyisin on myös yleisesti alettu pitää IV-koneita jatkuvasti päällä vakioteholla, vaikka tämän tavan paremmuutta ja oikeellisuutta ei ole millään tavoin tieteellisesti osoitettu. Lisäksi on huomattava, että koneiden jatkuva käyttö lisää rakennusten energiankulutusta merkittävästi.

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, miten julkisten rakennusten vakio- ja tarpeenmukaisia ilmanvaihtojärjestelmiä tulisi käyttää sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi sekä energiankulutuksen minimoimiseksi. Jotta selvitys olisi mahdollisimman kattava, tutkimuksessa mitataan sisäilmaston laatua koekohteissa useilla eri menetelmillä. Perussuureiden (huoneilman lämpötila, kosteus, ilmavirrat) lisäksi mitataan tilojen paine-eroja sekä ympäröiviin tiloihin että rakennuksen vaipan yli ulkoilmaan nähden, ja määritetään erilaiste

Hankkeen vastuuhenkilö

Risto Kosonen